Poprzednia

ⓘ Bolesławski (herb z nobilitacji w 1873)
Bolesławski (herb z nobilitacji w 1873)
                                     

ⓘ Bolesławski (herb z nobilitacji w 1873)

Bolesławski – polski herb szlachecki z nobilitacji galicyjskiej. Jeden z dwóch herbów z nobilitacji galicyjskich o tej nazwie)

                                     

1. Opis herbu

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

W polu błękitnym, nad trójwzgórzem zielonym półksiężyc złoty, nad którym takież słońce i po jednej takież gwieździe nad rogami.

Herb posiada dwa hełmy z klejnotami: dwoma skrzydłami orlimi, błękitnym na złotym, skierowanymi do wewnątrz.

Labry: błękitne podbite złotem.

                                     

2. Najwcześniejsze wzmianki

Nadany Karolowi Bolesławskiemu, z drugim stopniem szlachectwa Ritter von. Nobilitowany był konsulem w Tunisie, konsulem generalnym w Galacie, kawalerem Orderu Żelaznej Korony III klasy i Złotego Krzyża Zasługi. Nobilitacja datowana na 24 lutego 31 marca 1873.

                                     

3. Symbolika

Nobilitowany zawarł w swoim herbie słońce pustynie, góry Atlasu, oraz półksiężyc i gwiazdy, a więc symbole oznaczające miejsca i ludzi wśród których się obracał jako konsul w krajach Orientu.

                                     

4. Herbowni

Ponieważ herb Bolesławski był herbem własnym, z nobilitacji osobistej, prawo do posługiwania się nim przysługuje tylko jednemu rodowi herbownemu:

Bolesławski.