Poprzednia

ⓘ Kategoria:Archeologia Polski
                                               

Anartowie

Anartowie – plemię celtyckie zamieszkujące według Ptolemeusza północno-zachodnią Rumunię, w Polsce identyfikowane z kulturą puchowską oraz ośrodkami kulturowymi z dorzecza górnej Cisy z okresu LT B1-LT D1/D2. Zgodnie ze współcześnie im Korneliuszem Tacytem mogli zajmować tereny Saltus Carpathians.

                                               

Archeologiczne Zdjęcie Polski

Archeologiczne Zdjęcie Polski – realizowane na terenie całej Polski od 1978 przedsięwzięcie poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a centralna baza danych przechowywana jest w Narodowym Instytucie Dziedzictwa w Warszawie. Poszukiwania stanowisk archeologicznych prowadzone są głównie metodą tzw. badań powierzchniowych, czyli obserwacji powierzchni zaoranych pól wios ...

                                               

Baby pruskie

Baby pruskie – kamienne posągi, pochodzące zapewne ze średniowiecza, o nieznanej funkcji i pochodzeniu. Znajdowano je na ziemiach dawniej zamieszkiwanych przez plemiona pruskie, podbite w XIII wieku przez Zakon krzyżacki. Najstarsza wzmianka o babie pruskiej pochodzi z 1706 z kroniki miasta Bartoszyce, gdzie pada jej nazwa "Bartel”. Badacze zebrali informacje o 21 "babach”, z czego 8 uważa się za dzieła nowożytnych rzeźbiarzy. Znaleziska "bab pruskich” grupują się w dwa wyraźne skupiska: w okolicach Iławy oraz w rejonie Bartoszyc.

                                               

Kamienne baby w Bartoszycach

Kamienne baby w Bartoszycach – dwie kamienne figury, tj. baby kamienne należące do grupy tzw. bab pruskich w Bartoszycach w powiecie bartoszyckim, wpisane do rejestru zabytków archeologicznych województwa warmińsko-mazurskiego. Wraz z kamienną misą stoją na skwerze przy zbiegu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Bohaterów Warszawy w Bartoszycach. Są najstarszymi bartoszyckimi zabytkami. Posągi, popularnie nazywane "Bartkami”, noszą nadane im jeszcze przed wojną imiona Bartel i Gustebalda. Wraz z kamiennymi postumentami, na którymi są ustawione, mają wysokość około 150 cm i tak jak umieszczona ...

                                               

Bursztynowy depozyt z Partynic

Bursztynowy depozyt z Partynic – pochodzący z I wieku p.n.e. depozyt bursztynu znaleziony na wrocławskich Partynicach. Jest to największe na świecie archeologiczne znalezisko bursztynu, szacowane na 1240–1760 kg. Na terenie Partynic odkryto koło siebie trzy jamy ziemne wypełnione bursztynem. Pierwszą z nich napotkano w czasie prac przy budowie hipodromu w 1906 roku, a dwie kolejne przy budowie drogi łączącej budowaną autostradę A4 z centrum Wrocławia w 1936 roku. Część znalezisk z lat 1906 i 1936 rozkradziono tuż po odkryciu, zdecydowaną większość ocalałych przedmiotów przekazano do Śląski ...

                                               

Diabelski Kamień z Kontrewersu

Diabelski kamień – rzeźba odkryta w 1988 roku w miejscowości Kontrewers koło Mniowa. Uznawana przez archeologów za jeden z najciekawszych polskich zabytków archeologicznych. Wyobrażone są na nim dwie niezidentyfikowane postacie z rogami, męska oraz żeńska, które w ludowych przekazach uznawano za diabły. Z racji rogów i wyglądających na taneczne, póz, podobne są do greckiego boga Pana, okrągła forma w ręce postaci może być wieńcem jodłowym, znanym atrybutem Pana, który nakładał na, lub zakrywał rogi. Pierwsze polskie interpretacje naukowe kamień wiązały z późnośredniowiecznymi lub wczesnono ...

                                               

Typ Wietrzno-Solina

Typ i-Solina - kulturalna jednostka okres epoki żelaza wpływy rzymskie. Położenie tego bloku od 100 do 250 lat.H.e zajęła niewielką część centralnych i wschodnich rejonach Beskidów w dorzeczach sanu i Wisłoku. Charakterystycznym elementem tego bloku kulturowych elementów współwystępowanie przeworskich i dackich.