Poprzednia

ⓘ Nowogard (gmina)
Nowogard (gmina)
                                     

ⓘ Nowogard (gmina)

Nowogard – gmina miejsko-wiejska w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, położona na Równinie Nowogardzkiej i Równinie Gryfickiej. Siedzibą gminy jest miasto Nowogard.

Według danych z 31 grudnia 2016 r. gmina miała 24 757 mieszkańców.

Miejsce w województwie na 114 gmin: powierzchnia 13., ludność 11.

Gmina stanowi 21.0% powierzchni powiatu.

                                     

1. Położenie

Gmina znajduje się w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, we wschodniej części powiatu goleniowskiego. Gmina położona jest na równinach: Nowogardzkiej i Gryfickiej.

Sąsiednie gminy:

 • Golczewo powiat kamieński
 • Dobra, Radowo Małe i Resko powiat łobeski
 • Płoty powiat gryficki
 • Maszewo, Osina i Przybiernów powiat goleniowski

Do 31 grudnia 1998 r. wchodziła w skład województwa szczecińskiego.

                                     

2. Gospodarka

W 2013 r. ustanowiono podstrefę Nowogard – Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje 2 kompleksy o łącznej powierzchni 20.19 ha, na terenie przy wsi Wojcieszyn i północnych granicach Nowogardu. Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą na terenie podstrefy mogą skorzystać ze zwolnienia z części podatku dochodowego CIT lub części dwuletnich kosztów pracy.

                                     

3. Demografia

 • Struktura demograficzna mieszkańców gminy Nowogard wg danych z 31 grudnia 2007

Gminę zamieszkuje 31.0% ludności powiatu.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Nowogard w 2014 roku.
                                     

4. Przyroda i turystyka

W północno-zachodniej części gminy znajduje się fragment Puszczy Goleniowskiej. W granicach miasta znajduje się Jezioro Nowogardzkie. Przez gminę przepływa rzeka Sąpólna dopływ Regi. Tereny leśne zajmują 26% powierzchni gminy, a użytki rolne 65%.

Lasy zajmują ogółem 8658 hektarów – ponad 25% powierzchni gminy. W obrębie miasta Nowogard znajduje się 137 hektarów terenów leśnych. Największym kompleksem leśnym jest fragment Puszczy Goleniowskiej, położony w zachodniej części gminy w rejonie miejscowości: Łęgno, Błotno, Ogorzele, Czermnica, Trzechel.

                                     

5. Komunikacja

Drogi

Przez gminę prowadzą:

 • droga krajowa nr 6 łącząca Nowogard z Płotami 19 km oraz z drogą krajową nr 3 i drogą ekspresową S3 stanowiące obwodnicę Goleniowa 23 km
 • drogi wojewódzkie: nr 106 z Rzewnowa przez Stargard do Pyrzyc i w drugim kierunku do Golczewa 22 km, nr 144 do Chociwla i nr 147 z Wierzbięcina przez Radowo Małe 19 km do Łobza 30 km.

Kolej

Nowogard uzyskał połączenie kolejowe w 1882 po otwarciu linii z Goleniowa, kilka miesięcy później wydłużono ją do Kołobrzegu. W 1902 otwarto drugą linię do Dobrej Nowogardzkiej. Linia ta została rozebrana ok. 1945. Przez wieś Trzechel prowadziła także kolej wąskotorowa Gryfice Wąsk Stepnica o szerokości 1000 mm. Odcinek otwarto w 1903, zamknięto w 1996. Obecnie w gminie czynne są 3 stacje: Wyszomierz, Nowogard i Żabowo na linii Goleniów-Kołobrzeg obsługiwanej przez autobus szynowy.

W gminie czynne są dwa urzędy pocztowe: Nowogard 1 72-200 i filia Nowogard 1 72-203                                     

6. Zabytki

 • ryglowy kościół w Wierzbięcinie 1737 r.
 • kościół w Słajsinie 1737 r.
 • kościół w Jarchlinie XIX w.
 • kościół pw. św. Anny XV/XVI w. oraz dwór w Długołęce
 • kościół 1917 r. i cmentarz przykościelny z pomnikiem żołnierzy poległych w I WŚ w Bieniczkach
 • zespół pałacowo-parkowy 1876 r. z folwarkiem w Wierzbięcinie
 • kościół w Grabinie z 1910 r.
 • kościół pw. Chrystusa Króla w Sikorkach
 • ryglowy kościół w Wołowcu z 1812 r.
 • kościół pw. Zwiastowania NMP w Ostrzycy 1865 r. z dzwonnicą wieżową z 1737 r.
 • gotycki kościół w Orzechowie
 • zabytki Nowogardu
                                     

7. Administracja i samorząd

W 2016 r. wykonane wydatki budżetu gminy Nowogard wynosiły 80.0 mln zł, a dochody budżetu 88.1 mln zł. Zobowiązania samorządu dług publiczny według stanu na koniec 2016 r. wynosiły 27.5 mln zł, co stanowiło 31.3% poziomu dochodów.

Gmina Nowogard ma utworzone 36 sołectw – najwięcej w całym powiecie.

Sołectwa gminy: Bieniczki, Błotno, Brzozowo, Boguszyce, Czermnica, Dąbrowa Nowogardzka, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo i Żabówko

                                     

8. Miejscowości

 • Miasto
Nowogard
 • Wsie
Błotno, Bochlin, Brzozowo, Boguszyce, Czermnica, Dąbrowa Nowogardzka, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Osowo, Ostrzyca, Radłowo, Sąpolnica, Sikorki, Słajsino, Struga, Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo i Żabówko
 • Osady
Bieniczki, Bieńczyce, Ogorzele i Otręby
 • Kolonie
Bromierz, Dobroszyn, Gardna, Miękkie, Nowe Wyszomierki, Ptaszkowo, Stare Wyszomierki, Starogoszcz, Wierzchęcino i Zatocze
 • Leśniczówki
Płotkowo, Sąpole, Suchy Las i Zagórz
 • Przysiółki
Błotny Młyn, Drzysław, Miodne, Ogary, Olszyca, Radziszewo, Sieciechowo, Warnkowo, Zakłodzie i Zbyszewice.