Poprzednia

ⓘ Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Goździe
Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Goździe
                                     

ⓘ Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Goździe

Parafia Przenajświętszego Sakramentu w Goździe – mariawicka parafia kustodii warszawskiej, Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP. Parafia jest jednym z najprężniej działających ośrodków mariawityzmu felicjanowskiego.

Siedzibą parafii jest kaplica domowa w miejscowości Gózd, w gminie Kłoczew, powiecie ryckim, województwie lubelskim. Kaplica Gózd 107 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego kościółka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, będącego siedzibą parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Mszę świętą w parafii odprawiają kapłani ludowi, którzy opiekują się dobrze utrzymaną kaplicą i ogrodem parafialnym.

Parafia współużytkuje z parafią starokatolicką mariawitów cmentarz znajdujący się ok. 1 km na zachód od wsi.

                                     

1. Historia

Na początku XX wieku wikarym parafii w Okrzei został ks. Jan Modrzejewski. Wiosną 1906 doszło do rozłamu w parafii na zwolenników mariawitów i ich przeciwników. Większa część parafii poparła mariawitów, którzy zajęli okrzejski kościół. 31 marca 1906 parafię nawiedzał ks. Jan Maria Michał Kowalski późniejszy arcybiskup, zwierzchnik Kościoła Mariawitów, co spowodowało niepokoje w Okrzei i nasiliły spór między rzymskimi katolikami a mariawitami. Wkrótce odebrano mariawitom prawo użytkowania kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei, około 6 tysięcy wiernych przeniosło swoje życie duchowe do drewnianej kaplicy mariawickiej w Goździe, którą poświęcono 6 stycznia 1907.

Pierwszym proboszczem parafii w Goździe okazał się być właśnie Jan Maria Ignacy Modrzejewski. W 1929 parafia liczyła 818 wiernych. Mariawici mieszkali głównie w Goździe 324 osoby, Grabowie Szlacheckim 230, Rzyczynie 78, Sokoli 56, Wojciechówce 16 i Bramce 15 osób. Z czasem ks. Modrzejewski odstąpił od mariawityzmu i nawrócił się na rzymski katolicyzm, a wraz z nim ponad tysiąc wyznawców.

Placówka wyodrębniła się w 1935, wskutek rozłamu w mariawityzmie. Ostatnią miejscową proboszcz parafii była siostra biskupka Maria Dezyderia Spodarówna 1902–1993. W późniejszym okresie opiekę duszpasterską nad parafią sprawował, dojeżdżający ze Stoczka kapłan Józef Maria Polikarp Zaborek 1924–2010. Obecnie wszystkim nabożeństwom przewodzą kapłani ludowi. Parafia utrzymuje kontakt z diasporą zamieszkującą Garwolin i Cegłów. Uroczystości Bożego Ciała organizowane są wspólnie z miejscową parafią Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i parafią w Stoczku.