Poprzednia

ⓘ Książęta kurscy
                                     

ⓘ Książęta kurscy

Lista władców księstwa kurskiego

 • Izjasław Monomachowicz 1094-1096
 • Oleg I Światosławowicz 1096-1115
 • Iwan Juriejewicz 1146-1147
 • Gleb Juriejewicz 1148-1151
 • Światosław I Olegowicz 1139-1146
 • Gleb I Olegowicz 1134-1138
 • Igor I Święty 1115-1127
 • Igor I Święty 1138-1139
 • Oleg I Światosławowicz 1202-?
 • Jurij I Olegowicz 1206-?
 • Światosław II Igorowicz?-1206
 • Światosław II Stary 1158-1164
 • Dymitr Olegowicz XIII wiek
 • Wsiewołod I Światosławowicz 1180-1196
 • Igor II Wielki 1164-1180
 • Wasyl Dymitrowicz?-1278
                                     
 • stopniowo zaczęły być włączane w skład Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Książęta mordwińscy, którzy stali się wasalami władców Moskwy szybko utracili względną
 • tendencje niepodległościowe aktywnie wspierane przez Rosję. W styczniu 1912 książęta Tuwy wybrali głowę swojego państwa i ogłosili niepodległość nieuznaną
 • książąt siewierskich na Połowców, w której brał udział książę Trubecko - Kurski Wsiewołod Czermny. Oddziały z Trubecka uczestniczyły też w bitwie z Mongołami
 • zginął w walce, a kraj uznał zwierzchnictwo Tatarów. W XIII - XIV w. wielcy książęta włodzimierscy stali się ponownie najpotężniejszymi władcami na Rusi północno - wschodniej
 • związkiem księstw, które do ok. 2 poł. XI w. zachowały szeroką autonomię. Książęta kijowscy Oleg panujący do roku 912 lub 922 i Igor Rurykowicz panujący
 • jednakże do końca XII wieku Nowogród pozostawał największym miastem ruskim. Książęta kijowscy Oleg panujący do 912 lub 922 i Igor Rurykowicz panujący w latach
 • 1626 1650 Jan Branecki 1651 1655 Wojciech Grabowski 1656 1659 Maciej Marian Kurski 1661 1681 Kazimierz Jan z Bnina Opaliński 1680 1681 koadiutor Hieronim

Użytkownicy również szukali:

...
...
...