Poprzednia

ⓘ Marian Chudy
                                     

ⓘ Marian Chudy

Marian Henryk Chudy – polski działacz turystyczny, absolwent Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Łodzi, Szkoły Oficerskiej w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

                                     

1. Życiorys

Syn Jana Chudego i Wiktorii zd. Mazurek. Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego został 1 października 1957. W początkach swojej działalności aktywnie realizował program wypoczynkowo-rekreacyjny dla załogi i jej rodzin Poznańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W 1961 rozpoczął długoletni cykl wycieczek górskich, kajakowych i nizinnych, w kraju i poza granicami Polski. Zorganizował i poprowadził około 100 obozów turystycznych. Był inicjatorem i organizatorem Ogólnozakładowego Rajdu Górskiego 1964–1973. Jeden z inicjatorów powołania Koła Zakładowego PTTK przy PPRD 1957. Pełnił w nim funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 1957–1962, członka zarządu, wiceprezesa i sekretarza 1963–1978. Od 1970 był m.in. organizatorem i realizatorem corocznych wypraw na szlakach Europy.

W 1965 podjął działalność w Oddziale Poznańskim PTTK. Przewodniczący 1965–1968 i wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Turystyki Górskiej od 1968. W latach 1968–1992 współdziałał w rozwijaniu turystyki górskiej na terenie miasta Poznania. Jako członek Komisji Turystyki Górskiej przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Poznaniu 1965–1974 brał udział w procesie szkolenia nowych adeptów na przodowników turystyki górskiej. Jeden z inicjatorów 1970 powołania do życia Klubu Górskiego "Grań” i członek jego Zarządu 1970–83. Był inicjatorem i współrealizatorem Wielkopolskiego Indywidualnego Rajdu Górskiego 1969–1990. Jego staraniem powołano do życia Terenowy Referat GOT przy Oddziale Poznańskim PTTK 1974.

Wiceprezes 1968–1970 i prezes 1970–1992 Oddziału Poznańskiego PTTK. Na XVI Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału Poznańskiego otrzymał godność Honorowego Prezesa Oddziału Poznańskiego PTTK. Nadal pozostał członkiem Zarządu Oddziału. W 1997 ponownie objął funkcję prezesa oddziału.

Przez szereg lat był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Poznaniu. Członek Prezydium 1969–1981, członek Zarządu Wojewódzkiego PTTK 1985–1991, przewodniczący Komisji Historii i Tradycji przy ZW PTTK 1978–1991. Jako wiceprzewodniczący Komisji Odznaczeń przy Zarządzie Wojewódzkim PTTK 1972–1991 stworzył dokumentację komisji w postaci scalonych druków. Członek kolegium redakcyjnego "Wielkopolski” 1984–1991 i autor licznych artykułów.

Był głównym inicjatorem powołania regionalnej organizacji w Wielkopolsce. 17 grudnia 1992 został prezesem Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Założyciel organu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK "Znad Warty”, w którym publikując swe artykuły, dokumentował życie towarzystwa. Autor artykułów w "Kronice Wielkopolskiej”, redaktor "Turysty Poznańskiego” wydawanego przez Oddział Poznański PTTK.

Inicjator zorganizowania sesji poświęconej 100. rocznicy śmierci Kazimierza Kantaka 1986. W 1987 zainicjował ufundowanie przez kilka Oddziałów PTTK sztandaru organizacyjnego dla Zarządu Wojewódzkiego PTTK, a także tablicy pamiątkowej i medalu Franciszka Jaśkowiaka – znaczącego odznaczenia dla działaczy PTTK w Wielkopolsce.

Jako zaangażowany działacz brał bardzo wcześnie udział w pracach władz centralnych towarzystwa. Na X Krajowym Zjeździe Delegatów PTTK został wybrany w skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK 1981. Współpracował bezpośrednio z komisjami Zarządu Głównego: działalności podwodnej, żeglarskiej, a także przewodnickiej 1981-1993. Od XIII Walnego Zjazdu PTTK członek Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK.

Był członkiem Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK 1982–1993. Brał udział w tworzeniu planów wydawniczych, dokumentowania historii, lecz także tworzył dokumentację poprzez kwerendę wydawnictw mówiących o tradycjach i historii towarzystwa na terenie Wielkopolski. Skatalogował ponad 150 prac magisterskich i rozpraw doktorskich napisanych w latach 1945–1985 na AWF w Poznaniu.

Uczestniczył w pracach Komisji turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie, był członkiem Podkomisji Jakości Sprzętu Turystycznego 1973-1976 i Podkomisji Klubów Górskich 1972–1975 KTG ZG PTTK.

Posiadał uprawnienia przewodnika miejskiego w Poznaniu 1957, przodownika turystyki górskiej na wszystkie grupy górskie w Polsce i na Słowacji 1965, przodownika turystyki pieszej 1967, strażnika ochrony przyrody.

Równolegle działał w innych organizacjach społecznych. Był przez 21 lat prezesem Zakładowego Ogniska TKKF nr 68 "Drogowiec” przy PPRD, członkiem Plenum Komitetu Wojewódzkiego TKKF w Poznaniu 1968–1978. Pracował też w składzie Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej ds. Przewodników przy Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1980-1986.

Na XIII Krajowym Zjeździe PTTK 26 lutego 1993 otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

                                     

2. Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Odznaka "Za Zasługi w Rozwoju Związkowej Kultury Fizycznej i Turystyki”
 • Odznaka Przyjaciela Szkoły
 • Medal Honorowy 100-lecia Turystyki
 • Złota i Srebrna Odznaka Honorowa "Zasłużony Działacz ZZTiD”
 • Honorowy Dysk WKKFiT
 • Odznaka Honorowa Miasta Poznania
 • Srebrna Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i techników Komunikacji
 • Odznaka "100-lecie Zorganizowanej Turystyki w Polsce”
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Srebrna i Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”
 • Honorowa Odznaka Jubileuszowa GOT
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Odznaka Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”
 • Odznaka "25 lat w PTTK”
 • Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Złota Odznaka Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży
 • Srebrna Odznaka Miłośników m. Poznania
 • Złota Honorowa Odznaka PTTK
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Tytuł Honorowego Członka PTTK 1993
 • Medal 50-lecia PTTK "Za wybitne zasługi dla PTTK”
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Honorowa Odznaka "zasłużony Działacz Federacji Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki”
 • Srebrna Honorowa Odznaka TKKF
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski