Poprzednia

ⓘ Wydajność procesu technologicznego
                                     

ⓘ Wydajność procesu technologicznego

Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie. Jedną z miar wydajności procesu jest też materiałochłonność:

  • masa zużywanych w procesie wytwarzania jednostki masy produktu materiałów surowców i materiałów pomocniczych lub udział kosztów tych materiałów w całkowitych kosztach produkcji

lub

  • stosunek ilości materiałów, które są teoretycznie niezbędne do wytworzenia jednostki masy produktu, do ilości zużywanej w konkretnych warunkach technologicznych.