Poprzednia

ⓘ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
                                     

ⓘ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Łodzi, istniejąca od 1993 roku, która kształci w kilkunastu kierunkach humanistycznych, artystycznych i technicznych, w tym w 6 filiach.

Uczelnia uzyskała 5 miejsce w Polsce wśród wyższych szkół niepublicznych mających prawo prowadzenia studiów magisterskich w rankingu "Rzeczpospolitej” z maja 2009 i 85 w ogólnym rankingu wszystkich uczelni. W 2007 w analogicznym rankingu ogólnym wszystkich uczelni WSHE została sklasyfikowana na 76 miejscu.

                                     

1. Historia

WSHE w Łodzi posiada status wyższej uczelni niepaństwowej od 1993 roku wpis do rejestru MEN pod nr 30 w dniu 05.10.1993. Na pierwszy rok akademicki 1994/1995 przyjęto 150 studentów. Trzy lata później WSHE miała ok. tysiąc osób więcej. W 2000/2001 studiowało prawie 11 tysięcy młodych ludzi. Tego roku uczelnia otrzymała uprawnienia magisterskie na pedagogice. Następny rok akademicki WSHE rozpoczęła od uzyskania uprawnień magisterskich na zarządzaniu i marketingu oraz licencjackich na politologii. Wiosną 2002 roku otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich w dziedzinie informatyki. Od 2003 roku WSHE miała uprawnienia do prowadzenia studiów na dziesięciu kierunkach magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. W 2007 uzyskała prawo nadawania stopnia naukowego doktora w trzech kierunkach. 1 kwietnia 2009 uczelnia zmieniła nazwę na "Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi”.

We wrześniu 2009 po negatywnej ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrało uczelni prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka i kierunku Zarządzanie. Uczelnia odwołała się od tej decyzji, jednak odwołanie zostało odrzucone i decyzja uprawomocniła się w 2010 roku.

W lipcu 2016 roku Akademia uzyskała uprawnienie do prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku informatyka, a w 2017 roku uprawnienia do jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

                                     

2. Wydziały i kierunki kształcenia

Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na 20 kierunków pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w ramach trzech wydziałów.

 • Ekonomia
 • Psychologia
 • Pielęgniarstwo
 • Wydział Humanistyczny
 • Politologia
 • Inżynieria materiałowa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Turystyka i Rekreacja
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Administracja
 • Filologia polska
 • Prawo
 • Pedagogika
 • Filologia: anglistyka, germanistyka, japonistyka
 • Kulturoznawstwo
 • Taniec
 • Grafika
 • Wydział Artystyczny
 • Informatyka
 • Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Zarządzanie

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi od 2007 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie:

 • nauk technicznych w dyscyplinie informatyka – Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu
 • nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo – Wydział Humanistyczny
 • sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne – Wydział Artystyczny.
                                     

2.1. Wydziały i kierunki kształcenia Studia przez internet

W ramach uczelni funkcjonuje Polski Uniwersytet Wirtualny, który jest platformą e-learningową umożliwiającą prowadzenie studiów i kursów przez Internet. W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdują się studia II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy e-learningowe.

                                     

3. Jednostki pozawydziałowe

Według informacji zamieszczonej na własnej stronie internetowej, uczelnia posiadała we wrześniu 2009 następujące jednostki pozawydziałowe:

 • Biuro projektów europejskich oraz
 • Instytut Kształcenia na Odległość, który we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotowuje materiały dla Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego
 • Centrum Badań Edukacyjnych – zajmujący się głównie analizą jakości nauczania w AHE
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • własne wydawnictwo i księgarnię naukową.
 • Dział współpracy z zagranicą
                                     

4. Inne

Przy uczelni działa przedszkole "Tęczowy Świat Dziecka”, Międzynarodowa Podstawowa Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Łodzi, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych oraz wszystkie możliwe szkoły dla dorosłych w tym: licea, gimnazjum, szkoły policealne jednoroczna i dwuletnia, a także Akademia Języków Obcych oraz różnego rodzaju kursy zawodowe. AHE jest współtwórcą Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, na uczelni odbywają się zajęcia w ramach Akademii Microsoftu oraz Akademii Cisco, kursy językowe, Uniwersytet Otwarty oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uczelnia wydaje jedno ogólnopolskie, recenzowane czasopismo naukowe Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie.

W 2006, 2007, 2008 i 2009 uczelnia wraz z kinem Charlie zorganizowała 4 edycje festiwalu filmowego "OFF jak gorąco” w Łodzi.