Poprzednia

ⓘ Rachunek kosztów zmiennych
                                     

ⓘ Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych – narzędzie służące do zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie w oparciu o podział kosztów na koszty stałe i koszty zmienne:

  • koszty zmienne – koszty, których poziom zmienia się proporcjonalnie do zmian wielkości określonego czynnika np. rozmiaru produkcji, przykład: koszty materiałów zużywanych do produkcji.
  • koszty stałe – koszty, których poziom nie ulega zmianie w ramach pewnego przedziału istotności niezależnie od poziomu aktywności danej jednostki gospodarczej przykład: koszty wynajmu hali produkcyjnej,

Rachunek kosztów zmiennych stanowi alternatywę dla rachunku kosztów pełnych. W odróżnieniu do rachunku kosztów pełnych, w rachunku kosztów zmiennych do wyceny produktów brane są pod uwagę wyłącznie zmienne koszty produkcyjne. To sprawia, że rachunek kosztów zmiennych może być wykorzystywany wyłącznie dla wewnętrznych celów zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie nie może być wykorzystywany dla celów zewnętrznej sprawozdawczości finansowej.

Koszty całkowite przedsiębiorstwa Kc w rachunku kosztów zmiennych mają charakter funkcji liniowej, która przyjmuje postać:

K c = a x + b {\displaystyle Kc=ax+b}

gdzie:

  • a – zmienny koszt wytworzenia jednostki wyrobu,
  • x – rozmiary produkcji w danym okresie,
  • b – suma kosztów stałych przedsiębiorstwa dla danego okresu.

Rachunek kosztów zmiennych zapoczątkował nową erę w rozwoju systemu rachunku kosztów i wyników. Przyjmuje się, że pierwsze przedsiębiorstwa zaczęły wykorzystywać rachunek kosztów zmiennych direct costing na początku XX wieku. Pierwszy opis rachunku kosztów zmiennych pojawił się w 1936 r. w artykule J.N. Harrisa.