Poprzednia

ⓘ Rachunek cyklu życia produktu
                                     

ⓘ Rachunek cyklu życia produktu

Rachunek kosztów cyklu życia produktu stanowi narzędzie, które służy do analizy kosztów produktu w poszczególnych fazach jego życia: od fazy przedprodukcyjnej, poprzez fazę produkcyjną aż po fazę poprodukcyjną. Przyjmuje on za założenie, że w poszczególnych fazach cyklu życia produktu są generowane różne przychody i koszty. Rachunek kosztów cyklu życia produktu pomaga w oszacowaniu rentowności produktu w długim okresie oraz w lepszym zarządzaniu kosztami, co w efekcie może przełożyć się na ich minimalizację.

                                     

1. Koszty podczas poszczególnych faz cyklu życia produktu

Koszty pojawiające się podczas poszczególnych faz cyklu życia produktu są następujące:

Faza przedprodukcyjna

W fazie przedprodukcyjnej generowane są koszty związane z pracami prowadzonymi nad badaniem i rozwojem danego produktu, które mogą przykładowo obejmować badania laboratoryjne, ulepszanie produktu oraz jego testowanie. Po podjęciu decyzji o wypuszczeniu danego produktu na rynek w fazie tej pojawiają się również koszty związane z przygotowaniem produkcji.

Faza produkcyjna

Faza produkcyjna obejmuje koszty związane bezpośrednio z wytwarzaniem danego produktu oraz koszty wspomagające proces sprzedaży: koszty dystrybucji np. koszty organizacji sieci sprzedaży, koszty transportu oraz koszty związane z marketingiem np. koszty reklamy.

Faza poprodukcyjna

W fazie poprodukcyjnej występują dwie grupy kosztów: koszty napraw gwarancyjnych oraz koszty likwidacji. Koszty napraw gwarancyjnych związane są z wadliwością sprzedawanego produktu – mogą one obejmować koszty wymiany produktu na nowy, koszty części zamiennych czy te związane z dostarczeniem serwisowanego produktu do klienta. Koszty likwidacji pojawią się po podjęciu decyzji o zaprzestaniu produkcji i sprzedaży danego produktu. Mogą one obejmować przykładowo koszty likwidacji maszyn, zwolnień pracowników bezpośrednio produkcyjnych itp.