Poprzednia

ⓘ Bolesław Andrzejewski
                                     

ⓘ Bolesław Andrzejewski

Bolesław Jan Andrzejewski – polski filolog, filozof, nauczyciel akademicki, działacz polityczny, profesor nauk humanistycznych.

                                     

1. Życiorys

W 1969 ukończył studia z zakresu filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1974 uzyskał na tej uczelni tytuł doktora, a w 1981 habilitację. W 1998 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk filozoficznych.

Od 1981 do 1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM, a od 1987 do 1989 był wicedyrektorem Instytutu Filozofii tej uczelni. Następnie objął na niej funkcję kierownika Zakładu Historii i Filozofii Współczesnej. Był także dyrektorem Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej w Politechnice Koszalińskiej, a także rektorem Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Wykłada również w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w tym mieście.

Należał do Samoobrony RP, z ramienia której w wyborach parlamentarnych w 2005 bez powodzenia kandydował do Senatu w okręgu poznańskim. Następnie opuścił to ugrupowanie.

Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

                                     

2. Publikacje

 • Komunikacja-rozumienie-dialog, Poznań 1990.
 • Symbol i rzeczywistość, Poznań 1996.
 • Poglądy filozoficzne Władysława M. Kozłowskiego, Poznań 1979.
 • Mały leksykon filozofów Poznań 1993.
 • Tradycja i postęp, Poznań 1997.
 • Esbozos sobre la filosofia polaca, Poznań 1998.
 • Humanistyka i kultura fizyczna, Poznań 1995.
 • Artur Schopenhauer. Rekonstrukcje-recepcje-interpretacje, Poznań 1991.
 • Myśl i życie. O humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego, Poznań 1985.
 • Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą, Poznań 1990.
 • Emanuel Swedenborg. Między empirią a mistycyzmem, Poznań 1992.
 • Poznanie i komunikacja. Szkice z nowożytnej i współczesnej filozofii języka, Koszalin 2005.
 • Leksykon filozofii. Postaci i pojęcia, Poznań 2000.
 • Wilhelm von Humboldt, Wiedza Powszechna seria Myśli i Ludzie, Warszawa 1989, ​ISBN 83-214-0595-9 ​.
 • Language and interpretation. Historico-philosophical considerations, Poznań 1992.
 • Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, Warszawa-Poznań 1989.
 • Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznań 1980.
 • Jednostka-społeczeństwo-państwo. Z filozoficznej refleksji nad zagadnieniem władzy, Poznań 1985.
 • Humanistyka i ekologia, Poznań 1992.
 • Słownik filozofów Poznań 1995.
 • Ciało i dusza. Rozważania filozoficzno-antropologiczne, Poznań 1995.
 • Słownik filozofów polskich, Poznań 1999.
 • Ochrona środowiska w refleksji humanistycznej, Poznań 1992.
 • Historia filozofii niemieckiej do połowy XIX, Koszalin 2007.
                                     
 • Bogumił Andrzejewski polski językoznawca afrykanista i poeta, Bohdan Andrzejewski polski szermierz, mistrz świata i medalista olimpijski, Bolesław Andrzejewski
 • Pożarnej. Jej założycielami byli: Bolesław Andrzejewski Ignacy Polipowski, Feliks Siekacz, Feliks Kos, Józef Andrzejewski Tadeusz Tomczak i Józef Polipowski
 • Bolesław Bochwic ur. 1907 w Kobryniu na Podlasiu, zm. 1995 polski chemik - organik, profesor Politechniki Łódzkiej. W 1933 ukończył studia na Uniwersytecie
 • W: Jerzy Andrzejewski Miazga. Wrocław: Kraków : Zakład Narodowy im. Ossollińskich - Wydawnictwo, 2002, s. XI. ISBN 83 - 04 - 04608 - 3. Bolesław Faraon: Prozaicy
 • konsula Danii w Gdańsku 1912 - 1920 Konsulat Danii w Gdańsku Marek Andrzejewski Konsulaty Skandynawskie w Wolnym Mieście Gdańsku, Zeszyty Naukowe Wydziału
 • Lin gua ac Com mu ni tas, którego redak torem naczel nym jest prof. Bolesław Andrze jew ski Pub likowane są w nim artykuły w języku ang iel skim i niemieckim
 • Stanisław Andrzejewski ur. 9 listopada 1908 w Opatówku, zm. 9 lutego 1979 w Warszawie polski energetyk. W 1933 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. ISBN 978 - 83 - 7338 - 202 - 2. Bolesław Andrzejewski Wilhelm von Humboldt. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989. ISBN 83 - 214 - 0595 - 9
 • Zbyszewski i Jerzy Zdziechowski. Silnie związani z pismem byli także Jerzy Andrzejewski przez pewien czas kierownik działu literackiego w 1937 w czasopiśmie
 • Zofia Wilczyńska sąsiadka Lewickich Leonard Andrzejewski pan Wicek, sprzedawca piwa na dworcu Bolesław Bolkowski reżyser na planie filmu Arkadiusz
 • Sypniewski, syn Władysława Ewa Ziętek jako listonoszka Magda Leonard Andrzejewski jako mężczyzna u weterynarza Bogusz Bilewski jako wędkarz Wirgiliusz
 • Aleksander Stanisław Daczyński dyrektor zakładu poprawczego Jadwiga Andrzejewska Hela, matka Andrzeja Barbara Halmirska sąsiadka Andrzeja Janusz Kłosiński