Poprzednia

ⓘ Materiałochłonność
                                     

ⓘ Materiałochłonność

Materiałochłonność – wielkość nakładów materiałowych poniesionych przy wytworzeniu określonych dóbr użytkowych.

Materiałochłonność wyznaczana jest przez ilość materiału zużytego na wytworzenie danej wartości użytkowej, czyli produktu zaspokajającego określone potrzeby materialne jego użytkownika. Poziom i dynamikę materiałochłonności określa się często za pomocą wyrażanych w jednostkach naturalnych, lub wartościowo, wskaźników materiałochłonności całkowitej produkcji lub wskaźników materiałochłonności jednostkowej produkcji, które mówią o ilości wartości zużytego materiału oraz liczbie wartości wyrobów wytworzonych z tego materiału. Czasami ilość lub wartość zużytego materiału odnosi się do określonego parametru użytkowego wyrobu. Analiza materiałochłonności produkcji jest zatem podstawą analizy i oceny efektywności gospodarowania materiałami.

                                     
  • ton w ciągu całej dekady Pod koniec lat siedemdziesiątych wzrosła materiałochłonność i energochłonność wytwórczości przemysłowej. Przyrost produkcji elektrycznej
  • charakteryzowało się dużą dynamiką ilościową, lecz jednocześnie wysoką materiałochłonnością oraz niewystarczającą jakością wykonawstwa. Z biegiem lat zmieniały

Użytkownicy również szukali:

materiałochłonność produkcji zadania,

...
...
...