Poprzednia

ⓘ Paweł Belke
                                     

ⓘ Paweł Belke

Paweł Belke urodził się 28 czerwca 1890 roku w Piotrkowie Trybunalskim jako syn Gustawa Gotlieba Bölke i Pauliny z d. Seider.

Pracował jako właściciel kilku kolejnych sklepów w Częstochowie, był także zaangażowany w działalność miejscowej społeczności ewangelicko-augsburskiej. W latach 1929-1939 był przewodniczącym Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, członkiem zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i częstochowskiego PCK.

Po zajęciu miasta przez Niemców 3 września 1939 roku został wyznaczony przez okupantów na wiceprezydenta, jeszcze tego samego dnia zaś na prezydenta miasta. Do wyboru doszło, gdy dowódca zdobywającego miasta oddziału zażądał wezwania prezydenta. Z braku wymienionych osób stawili się dwaj ławnicy, którzy o tłumaczenie poprosili spotkanego na ulicy Belkego. Po wkroczeniu niemieckich władz cywilnych zastąpił go Niemiec z Rzeszy, Niklasch.

W okresie sprawowania funkcji polskiego burmistrza przez Stanisława Rybickiego Belke współpracował z nim, Rybicki zaś utrzymywał kontakt z polską konspiracją. W okresie wojny był też zarządcą komisarycznym kilku częstochowskich spółdzielni. Na krótko przed wyzwoleniem Częstochowy wyjechał na zachód.

Dalsze losy, w tym data i miejsce śmierci nieznane.