Poprzednia

ⓘ Pronatalizm
Pronatalizm
                                     

ⓘ Pronatalizm

Pronatalizm – system poglądów propagujący rozrodczość. Główne założenia pronatalizmu to celowość podnoszenia:

  • tempa wzrostu ludnościowego.
  • dzietności rodzin,
  • liczby urodzeń,

Konieczność dążenia do spełnienia tych założeń uzasadnia się korzystnymi skutkami gospodarczymi i społecznymi.

W swojej historii pronatalizm był elementem różnych koncepcji ludnościowych. Obecnie charakteryzuje przede wszystkim doktryny społeczne głównych religii świata. Jest również źródłem formułowania w niektórych państwach o niskiej liczbie urodzeń lub dotkniętych znacznymi stratami ludnościowymi pronatalistycznej polityki ludnościowej.