Poprzednia

ⓘ Więzienie Kresty
Więzienie Kresty
                                     

ⓘ Więzienie Kresty

Więzienie Kresty, potoczna nazwa aresztu śledczego nr 1 - IZ Nr 47/1 w Sankt Petersburgu, położonym na prawym brzegu Newy przy nab. Arsenalnym 5-7/ul. Komsomołu 8. Zbudowane w latach 1884-1890 w miejscu b. składów wina dla miasta, w 1868 jedynie dostosowanych jako więzienie dla więźniów krótkoterminowych. Po wybudowaniu było to największe więzienie w Europie.

                                     

1. Historia

Projekt wzorowano na podobnych obiektach w Berlinie więzienie Moabit i Filadelfii. Na obszarze 4.5 ha wybudowano dwa 5-piętrowe budynki zaprojektowane na planie krzyża stąd nazwa całego obiektu, które mieszczą łącznie 960 cel, przeznaczonych dla 1.150 osób; również szpital, oddział chorób zakaźnych, kostnicę, chłodnię i kuźnię. Więzienie dysponowało elektrycznym oświetleniem, własnym ujęciem wody, instalacją wymuszonej wentylacji i efektywnego ogrzewania wody. Na najwyższym piętrze głównego budynku umieszczono pięciokopułową cerkiew Św. Aleksandra Newskiego zamkniętą w 1918. Obiekt był uważany w Rosji za wzorcowy; na jego założeniach wybudowano 28, choć mniejszych, zakładów karnych, m.in. w Wilnie.

Wraz z pospolitymi przestępcami w Krestach więziono więźniów politycznych. Podczas rewolucji 1905-1907, Kresty stały się więzieniem politycznym. 27 lutego 1917 zbuntowani robotnicy dzielnicy Wyborskiej i żołnierze piotrogrodzkiego garnizonu uwolnili wszystkich więźniów Krest. Po wydarzeniach z lipca 1917, w Krestach znaleźli się aresztowani bolszewicy, których uwolniono w sierpniu-październiku 1917. W latach 1917-1918 w budynku więziennego szpitala przetrzymywano przedstawicieli władz carskich, m.in. ministra sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, wojskowych, generałów żandarmerii, dyrektora departamentu policji, dowódcę V armii, zastępcę dowódcy okręgu piotrogrodzkiego.

W okresie 1920 - początek 1950 w Krestach więziono liczne ofiary masowych represji. W 1921 w więzieniu znajdował się obóz koncentracyjny, 1923 – Piotrogrodzki Areszt Okręgowy. Obecnie Kresty pełnią funkcję Aresztu Śledczego Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.

W 1999 reaktywowano świątynię prawosławną, w której od 2000 jest celebrowana liturgia.

Prowadzone są prace nad budową nowego więzienia w miejscowości Kollino Колпино, przedmieściu Petersburga na powierzchni 28 ha, na 4 tys. osób, i tym samym likwidacji Krest.

                                     

2. OKB-172

W okresie 1937-1953 na terenie więzienia funkcjonowało tajne, wydzielone i niezależne od władz zakładu karnego biuro doświadczalno-projektowe OKB Опытное конструкторское бюро - ОКБ, tzw. szaraszka, w którym projektowano nowe systemy broni artyleryjskiej dla potrzeb marynarki wojennej i obrony wybrzeża.

Choć OKB organizacyjnie działało w strukturach organów bezpieczeństwa, jego plan pracy był zatwierdzany w okresie 1937-1939 przez III Główny Zarząd Ludowego Komisariatu Przemysłu Obronnego ZSRR Народный комиссариат оборонной промышленности СССР, ministerstwa przemysłu obronnego ZSRR; w okresie 1939-1946 przez Ludowy Komisariat Broni Народный комиссариат вооружения СССР, następnie od 1946 Ministerstwo Broni ZSRR Министерство вооружения СССР. Personel liczył około 150 więźniów i około 15 pracowników cywilnych, w większości zatrudnionych wcześniej w zakładzie produkującym m.in. broń artyleryjską - zakładach "Bolszewik" завод Большевик - Обуховский завод w Leningradzie. OKB umiejscowiono na terenie więzienia w dwóch budynkach od strony ulic Komsomołu i Michajłowa, jednym będącym siedzibą biura projektów, w którym znajdowały się pracownie projektowe, biblioteka techniczna również z literaturą zagraniczną, archiwum, i drugim mieszkalnym. W okresie wojny OKB było prawie całe ewakuowane, w większości do Mołotowa, obecnie Permu 1941-1944, częściowo do Mołotowska, obecnie Siewierodwińska koło Archangielska 1941-1945. W Mołotowie OKB wchodziło w skład zakładu nr 172 "Motowilicha" Мотовилиха, od których przyjęto nazwę - OKB-172.

                                     
  • zamordowano ok. 35 tys. uwięzionych. Np. Brygidki więzienie więzienie śledcze NKWD Zamarstynów, więzienie na ulicy Łąckiego we Lwowie tu wymordowano ok

Użytkownicy również szukali:

najcięższe więzienia świata discovery channel, słynne więzienie w usa, tadmor więzienie, więzienia w usa,

...
...
...