Poprzednia

ⓘ Szkoła Podchorążych Artylerii
Szkoła Podchorążych Artylerii
                                     

ⓘ Szkoła Podchorążych Artylerii

W marcu 1919 rozpoczęto proces nauczania w Oficerskiej Szkole Artylerii w Rembertowie. Zadaniem szkoły było przede wszystkim dokształcanie oficerów artyleri, w zakresie znajomości francuskiej taktyki i francuskiego sprzętu artyleryjskiego. Utworzono wówczas dwa kilkumiesięczne kursy dowódców baterii i oficerów zwiadu artyleryjskiego. Jednorazowo w szkole kształciło się około 100 oficerów.

1 września 1919 w Toruniu zostały zorganizowane kursy dokształcania oficerów. Przetrwały one do stycznia 1920. Jesienią 1919 rozpoczęto szkolenie podstawowe oficerów artylerii. W tym celu 1 listopada 1919 w Poznaniu została utworzona Szkoła Podchorążych Artylerii. W szkole kształciło się około 250 podchorążych. Nauka trwała początkowo 6 miesięcy. Pierwszym komendantem szkoły był major Edmund Knoll-Kownacki. W 1921 szkoła została rozwiązana.

W czerwcu 1920, w Poznaniu i w Toruniu, zostały zorganizowane Centra Wyszkolenia Artylerii. Zadaniem centrum było przede wszystkim dokształcanie oficerów w zakresie znajomości taktyki i sprzętu artyleryjskiego. Wykładowcami byli oficerowie francuscy.

W 1922, po przejściu Wojska Polskiego na stopę pokojową, przyjęto zasadę tworzenia szkół oficerskich dla poszczególnych rodzajów broni. W lipcu 1922, na bazie Obozu Szkolnego Saperów w Warszawie na Powązkach, została sformowana Główna Szkoła Artylerii i Inżynierii z zadaniem kształcenia na poziomie wyższym oficerów młodszych. Studia miały trwać trzy lata. W grudniu 1922 została zakończona wstępna organizacja szkoły, jednak ze względu na brak warunków kwaterunkowych w Warszawie, Wydział Artylerii przeniesiono do Torunia. Ze względu na trudności kierowania wydziałami w Warszawie i Toruniu GSAiI została rozwiązana.

Ze względu na zapotrzebowanie wojska na oficerów artylerzystów i saperów w maju 1923 utworzono dwie odrębne szkoły: Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu i Oficerską Szkołę Inżynierii w Warszawie. Oficerska Szkoła Artylerii OSA miała dwuletni program nauczania. Kształciła ok. 240 podchorążych, po 120 na roku. Nacisk położono na wykształcenie praktyczne. OSA przeszła w swym rozwoju szereg reorganizacji 1925, 1927, i 1928. Ostateczny program kształcenia został oparty na programie francuskiej Szkoły Artylerii w Fontainebleau, w której 66% programu zajmowały przedmioty praktyczne, 16% przedmioty ogólnowojskowe i ogólnokształcące i 11% przedmioty teoretyczne z zakresu artylerii i 7% przedmioty matematyczno-fizyczne.

9 sierpnia 1928 roku Oficerska Szkoła Artylerii została przemianowana na Szkołę Podchorążych Artylerii, która kształciła około 440 podchorążych.

                                     

1. Kadra szkoły

Komendanci OSA / SPArt.
 • płk art. Henryk Kreiss 17 II 1927 - 10 X 1930
 • płk art. Michał Roch Gnoiński od 10 X 1930
 • płk art. Adam Tymoteusz Sawczyński do VIII 1939
 • płk art. Stanisław Ostrowski 1 VI 1923 - 17 II 1927
Zastępca komendanta SPArt.
 • ppłk art. Witold Sztark od XI 1935
 • ppłk art. Eugeniusz Ignacy Luśniak 1932-1935
 • ppłk art. Jan Jaremski 1939
Dyrektorzy nauk OSA / SPArt.
 • płk art. inż. Paweł Niewiadomski 1923-1927
 • ppłk dypl. Tadeusz Scheybal 1927-1929
 • mjr / ppłk art. Władysław Kaliszek I 1930 - 1935
 • mjr art. Jan Jaremski od XI 1935
 • ppłk art. Witold Sztark do XI 1935 → zastępca komendanta
 • mjr dypl. Wincenty Żmigrodzki 1929-1930
 • płk art. Mikołaj Kulwieć 1923

Oficerowie:

 • ppłk Edmund Zimmer dowódca dywizjonu szkolnego 1931-1932

Pokojowa obsada personalna szkoły w marcu 1939 roku:

 • oficer baterii – por. Jakimow Teodor
 • wykładowca taktyki piechoty – mjr piech. Szul Józef
 • dowódca plutonu i instruktor jazdy – por. Gierałtowski Marian
 • dowódca plutonu i instruktor jazdy – por. Kulikowski Antoni
 • dowódca 4 baterii szkolnej – kpt. Rewicz Marian
 • dowódca 3 baterii szkolnej – kpt. Dormus Jerzy Henryk
 • instruktor terenoznawstwa i topografii artyleryjskiej – kpt. Wójcicki Jan Ignacy
 • dowódca I plutonu – por. Koraszewski Zbigniew Jan
 • wykładowca historii wojen – kpt. adm. art Wieliczko-Wielicki Michał
 • dowódca I plutonu – por. Gibbel Ludwik Antoni
 • oficer łączności – vacat
 • instruktor łączności – kpt. Magnuski Stanisław
 • oficer żywnościowy – por. adm. art. Ilnicki Aleksander Adam Stanisław
 • wykładowca taktyki ogólno-organizacyjnej – kpt. dypl. Madaliński Leon Rejnhold*
 • instruktor WF – kpt. Sawicki Paweł
 • wykładowca matematyki – kpt. adm. art. inż. Wiśniewski Zygmunt I
 • wykładowca balistyki i uzasadnionych praw strzelania – ppłk Rodewald Emil Tadeusz
 • z-ca dowódcy – kpt. Pasternakiewicz Jerzy Wojciech
 • wykładowca balistyki i uzasadnionych praw strzelania – kpt. Kuczyński Tadeusz Bonawentura
 • dowódca II plutonu – por. Wojtarowicz Stefan
 • z-ca dowódcy – kpt. Nowak Edward Jan
 • dowódca I plutonu – por. Zarudzki Miron Jan
 • dowódca II plutonu – kpt. Pawełek Michał
 • adiutant – kpt. Maciejowski Zygmunt
 • z-ca dowódcy – kpt. Dmowski Franciszek
 • oficer baterii – por. Olszewski Jerzy
 • dowódca plutonu i instruktor jazdy – por. Dąbrowski Antoni Teodor
 • instruktor terenoznawstwa i topografii artyleryjskiej – kpt. Slęk Zbigniew Tadeusz
 • pomocnik komendanta ds. gospodarczych – kpt.adm. art. Łamek Czesław
 • oficer zwiadowczy – kpt. Pawlak Piotr Józef
 • dowódca 2 baterii ćwiczebnej – kpt. Lipko Ludwik
 • dowódca I dywizjonu szkolnego – mjr Koszucki Feliks Fabian
 • z-ca dowódcy – kpt. Otfmowski Józef Zbigniew
 • dowódca 6 baterii szkolnej – kpt. Piechocki Tadeusz
 • wykładowca mechaniki i budowy sprzętu – ppłk Kaczyński Wiktor
 • dowódca 1 baterii szkolnej – kpt. Daćków Władysław Feliks
 • dowódca 1 baterii ćwiczebnej – kpt. Cichoszewski Tadeusz
 • dowódca II plutonu – por. Grzyb Henryk Józef
 • dowódca I plutonu – por. Dąbroś Zygmunt Eustachy
 • dowódca II plutonu – por. Morawski Wiktor Jerzy
 • dowódca I plutonu – por. Dzieńkowski Stefan
 • z-ca dowódcy – kpt. Hutter Zygmunt
 • oficer mobilizacyjny – kpt. adm. art. Szrajbert Zygmunt
 • dowódca II dywizjonu szkolnego – mjr Czerniakowski Włodzimierz
 • adiutant dywizjonu – kpt. Gawełczyk Henryk Zdzisław
 • dowódca baterii luzaków – kpt. Demirski Józef
 • lekarz medycyny – ppor. lek. Frankiewicz Eugeniusz
 • dowódca I plutonu – por. Wiśniowski Bronisław Kazimierz
 • instruktor WF – kpt. Więckowski Bogdan Seweryn
 • instruktor łączności – kpt. Panufnik Ładysław
 • dowódca 2 baterii szkolnej – kpt. Jastrzębski Stanisław
 • asystent – por. Janusz Aleksander Władysław
 • dowódca II plutonu – por. Swałdek Roman
 • asystent – kpt. Kęsy Władysław
 • oficer baterii – kpt. Kaczmarski Józef Ludwik
 • dowódca 5 baterii szkolnej – kpt. Herdegen Witold Ludwik Maria
 • z-ca komendanta – ppłk Jan Leon Jaremski
 • dowódca II plutonu – por. Wojciechowski Wiktor
 • komendant – płk Sawczyński Adam Tymoteusz
 • wykładowca matematyki – mjr adm. art. Wilanowicz Zdzisław
 • dowódca dywizjonu ćwiczebnego – ppłk Janowski Tadeusz Antoni
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. adm. art. Gęstwicki Paweł Bolesław
 • dowódca plutonu i instruktor jazdy – por. Jankowski Józef Franciszek
 • lekarz weterynarii – ppor. pdsc. Karwowski Roman Jan
 • wykładowca geografii wojskowej – kpt. dypl. Madaliński Leon Rejnhold*
 • dyrektor nauk – ppłk Pałubicki Jan
 • oficer baterii – por. Koziczak Eugeniusz
 • z-ca dowódcy – kpt. Krzemiński Józef Feliks
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Zasławski Stanisław
                                     

2. Absolwenci

Promocja 24 września 1924 roku ze starszeństwem z 1 lipca 1923 roku:

 • ppor. art. Leon Fudakowski lok. 4
 • ppor. art. Stanisław Koszutski lok. 23
 • ppor. art. Mieczysław Oborski lokata 1
 • ppor. art. Antoni Brochwicz-Lewiński lok. 11
 • ppor. art. Tadeusz Kossakiewicz lok. 2
 • ppor. art. Czesław Kłopotowski lok. 5
 • ppor. art. Józef Lis lok. 3
 • ppor. art. Stanisław Szczuka lok. 65
 • ppor. art. Tadeusz Anders lok. 46
Promocja 2 października 1925 ze starszeństwem z 1 lipca 1925
 • ppor. art. Zygmunt Frankiewicz lok. 3
 • ppor. art. Ignacy Bukowski lok. 2
 • ppor. art. Julian Stanisław Wojda lok. 1
 • ppor. art. Wiktor Badowski lok. 87

Promocja 15 sierpnia 1927 roku

 • ppor. art. Wacław Tym lok. 4
 • ppor. art. Julian Zapała lok. 107
 • ppor. art. Jan Mickunas lok. 1
 • ppor. art. Franciszek Oleszczuk lok. 12

Promocja 15 sierpnia 1928 roku

 • Aleksander Biernacki lok. 1
 • Józef Plewa lok. 125
 • Kazimierz de Latour lok. 119
 • Rudolf Schreiber lok. 103
 • Bohdan Zieliński lok. 14
 • Kazimierz Pfaffenhoffen-Chłędowski lok. 32

Promocja 15 sierpnia 1930 roku

 • ppor. art. Zygmunt Janke lok. 22
 • ppor. art. Zbigniew Rawicz-Twaróg lok. 96
 • ppor. art. Stanisław Snarski lok. 1
 • ppor. art. Jan Tabortowski lok. 58
 • ppor. art. Bohdan Piątkowski lok. 77
 • ppor. art. Wojciech Borzobohaty lok. 10
Promocja 15 sierpnia 1933
 • ppor. art. Leon Światopełk-Mirski lok. 100
 • ppor. art. Roman Proszek lok. 58
 • ppor. art. Władysław Jan Nowak lok. 112
Promocja 15 sierpnia 1934
 • ppor. art. Stefan Janus lok. 34
 • ppor. art. Czesław Grombczewski lok. 1
 • ppor. art. Wojciech Kalenkiewicz lok. 5
Promocja 15 października 1935
 • ppor. art. Aleksander Chełstowski
 • ppor. art. Apoloniusz Zawilski
 • ppor. art. Andrzej Malewski lok. 1
Promocja 15 października 1936
 • ppor. art. Józef Roman lok. 5
 • ppor. art. mgr Stefan Zwierzyński lok. 1
 • ppor. art. Alfred Zawadzki lok. 14
Promocja 15 października 1938
 • ppor. art. Zbigniew Kazimierz Zając lok. 1
 • ppor. art. Jan Piotr Ziółko lok. 108
 • ppor. art. Stanisław Julian Michalski lok. 29