Poprzednia

ⓘ Gaz-System
Gaz-System
                                     

ⓘ Gaz-System

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. – strategiczna spółka polskiej gospodarki, odpowiedzialna za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Spółka zarządza majątkiem o wartości ponad 5 miliardów złotych, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 10 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 57 węzłów oraz 884 stacji gazowych.

Gaz-System S.A. został wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na niezależnego operatora polskiego odcinka Gazociągu Jamalskiego, dzięki czemu możliwe jest sprowadzanie do Polski poprzez punkty we Włocławku i Lwówku na Gazociągu Jamalskim dodatkowych ilości gazu do około 3 mld m sześc. gazu rocznie.

Gaz-System S.A. jest również właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

                                     

1. Historia

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. istnieje od 16 kwietnia 2004 r. Z chwilą powstania spółka przejęła odpowiedzialność za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie siecią przesyłową w Polsce. W czerwcu 2004 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił spółce koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004–2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r. przedłużył spółce koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030 r. W 2005 r. Gaz-System S.A. stał się 100% spółką Skarbu Państwa. Wydzielenie operatora przesyłowego gazu ziemnego wynikało z postanowień Dyrektywy Gazowej przyjętej w 2003 roku przez Radę i Parlament Europejski, która zobowiązywała do rozdzielenia technicznego przesyłu gazu od obrotu gazem. Tym samym zapis ten umożliwia innym podmiotom gospodarczym korzystanie z sieci przesyłowej na równych zasadach Third Party Access. Na mocy Uchwały Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r. Gaz-System S.A. został właścicielem Polskiego LNG S.A. spółki odpowiedzialnej za budowę i eksploatację terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. W 2010 r. Gaz-System S.A. został wyznaczony operatorem systemu przesyłowego gazowego do dnia 31 grudnia 2030 r.

W 2019 roku został nagrodzony Tytanowym Laurem Inwestora w kategorii Projekt roku - nowa instalacja za wykonanie przewiertu HDD pod rzeką Odrą w m. Ratowice w celu instalacji rurociągu DN1000 o długości 1180 m w ramach budowy gazociągu relacji Zdzieszowice–Wrocław. Jest to rekordowa instalacja w Polsce dla gazociągu o tej średnicy.

                                     

2. Władze Gaz-System S.A.

Władze spółki w 2020:

Rada nadzorcza Przewodniczący: Andrzej Maria Herman Wiceprzewodniczący: Wojciech Arkuszewski Sekretarz: Paweł Pikus Członkowie: Krzysztof Ogonowski, Dariusz Piotr Kocuń, Adam Piotrowski Zarząd Prezes zarządu: Tomasz Stępień Wiceprezes zarządu: Artur Zawartko Wiceprezes zarządu: Krzysztof Jackowski Wiceprezes zarządu: Marcin Kapkowski:
                                     

3. Strategiczne inwestycje

  • Rozbudowa krajowych gazociągów przesyłowych
  • W latach 2009–2015 powstało ponad 1000 km nowych gazociągów do przesyłu gazu ziemnego, 41 stacji gazowych oraz 2 tłocznie. Strategiczne gazociągi powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz na Dolnym Śląsku. Nowe zdolności importu gazu do Polski z kierunku innego niż wschodni wzrosły z 9% do 90%. W 2011 roku ukończona została budowa nowej tłoczni gazu ziemnego w Goleniowie, która umożliwia transport gazu z terminalu LNG oraz przesył zwiększonych ilości gazu w północno-zachodniej Polsce. W tym samym roku zmodernizowana została również tłocznia Jarosław przeznaczona do sprężania gazu przesyłanego z terytorium Ukrainy. W latach 2015–2025 spółka planuje wybudowanie kolejnych 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski m.in. Czeszów – Wierzchowice.
  • Duże znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego mają połączenia między systemami gazowniczymi Polski i krajów ościennych. W tym zakresie Gaz-System S.A. w latach 2009–2015 zrealizował dwa istotne projekty: nowe połączenie międzysystemowe Polska – Czechy oraz rozbudowę gazociągów przesyłowych na Dolnym Śląsku, które umożliwiają odbiór zwiększonych ilości gazu odpowiednio o ok. 0.5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie poprzez połączenie polsko-czeskie oraz o ok. 1.5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie przez punkt w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej. Projektowane są kolejne połączenia systemu przesyłowego Polski z krajami ościennymi: Litwą Gazociąg Polska-Litwa, Czechami, Słowacją. Przygotowywane jest także połączenie polskiego systemu przesyłowego z systemem duńskim rurociągiem Baltic Pipe.
  • Połączenia transgraniczne
  • Terminal LNG w Świnoujściu
  • Gaz-System S.A. odpowiadał za koordynację budowy terminalu LNG w Świnoujściu oraz przyłączenie instalacji do krajowej sieci przesyłowej, a także uczestniczył w finansowaniu tego projektu. Budowa terminalu LNG uznana została przez Radę Ministrów za inwestycję strategiczną dla całego kraju. W ramach inwestycji wybudowano dwa zbiorniki o pojemności 160 tys. m sześc. Terminal LNG w Świnoujściu pozwoli na odbiór do 5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie z możliwością zwiększenia zdolności odbiorczej do 7.5 mld m sześc. 11 grudnia 2015 do terminalu przypłynął pierwszy metanowiec ze skroplonym gazem ziemnym. Dostarczył surowiec niezbędny do rozruchu instalacji.

Użytkownicy również szukali:

gaz - system inwestycje, gaz - system pracą, gaz - system przetargi,

...
...
...