Poprzednia

ⓘ Oficerska Szkoła Wojsk Ochrony Pogranicza
Oficerska Szkoła Wojsk Ochrony Pogranicza
                                     

ⓘ Oficerska Szkoła Wojsk Ochrony Pogranicza

Szkołę utworzono w sierpniu 1949 roku w miejsce rozformowanego Centrum Wyszkolenia Ochrony Pogranicza. Szkoła podlegała Głównemu Inspektoratowi Ochrony Pogranicza w Warszawie. We wrześniu siedzibę szkoły przeniesiono z Ostródy do Kętrzyna.

Pierwsza promocja odbyła się 22 grudnia 1949 roku. Promocji dokonał wiceminister bezpieczeństwa publicznego, gen. bryg. Konrad Świetlik.

W 1950 roku do etatu szkoły wprowadzono ambulans sanitarny i etat oficerów zwiadu CW MBP. Zwiększono także liczbę etatów w innych komórkach organizacyjnych. Określono liczbę batalionów szkolnych podchorążych na dwa. W rezultacie etat szkoły wzrósł do 339 etatów stałych i 642 etatów zmiennych.

W 1951 roku, w Wydziale Wyszkolenia, zamiast dotychczasowych trzech cykli szkoleniowych utworzono sześć: wyszkolenia granicznego, wyszkolenia politycznego, ogólnowojskowy, ogniowy, wyszkolenia zwiadowczego i ogólnokształcący. Wprowadzono do etatu szkoły ambulans weterynaryjny, sekcję uzbrojenia i sekcję finansową. Liczbę batalionów szkolnych zwiększono do czterech. Stan etatowy szkoły wzrósł do 367 etatów stałych i 832 etatów zmiennych

Początkowo podchorążych kształcono w trybie dwuletnim, a do 1953 roku przedłużono okres nauki do trzech lat.

W 1954 roku zmniejszono liczbę batalionów szkolnych podchorążych z czterech do trzech i wprowadzono pluton szkolny obrony przeciwchemicznej. Stan etatowy szkoły wynosił 369 etatów stałych. W 1961 roku dowództwo posiadało kryptonim Tęcza.

W 1956 roku, zamiast trzech batalionów, wprowadzono trzy kompanie szkolne podchorążych. Zlikwidowano Cykl Wyszkolenia Zwiadowczego. Odtworzono go w 1959 roku.

W 1962 roku szkoła otrzymała sztandar nadany przez Radę Państwa. Uroczystość wręczenia odbyła się 27 września 1962 roku. Sztandar wręczył dowódca WOP, gen. bryg. Eugeniusz Dostojewski, a przyjął komendant szkoły, płk Zbigniew Furgała.

W 1967 roku podjęto decyzję o przekształceniu szkół oficerskich Wojska Polskiego na wyższe szkoły oficerskie o czteroletnim profilu nauczania. Kształcenie kadr oficerskich dla WOP powierzono Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. W związku z tym, w 1968 roku Oficerską Szkołę WOP rozformowano. W 1969 roku miała miejsce w Kętrzynie ostatnia, 18 promocja podchorążych OS WOP. Szkoła wykształciła około 3000 oficerów Wojsk Ochrony Pogranicza.

W 1970 roku w Kętrzynie utworzono Ośrodek Szkolenia Wojsk Wewnętrznych, a w 1972 roku utworzono Ośrodek Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1980 roku Ośrodek Szkolenia WOP został przeformowany na Centrum Szkolenia Wojsk Ochrony Pogranicza.

                                     

1. Struktura szkoły 1951

 • wydział polityczny
 • cykl wyszkolenia ogólnowojskowego
 • cykl wyszkolenia politycznego
 • komenda szkoły
 • cykl wyszkolenia ogólnokształcącego
 • cykl wyszkolenia granicznego
 • cykl wyszkolenia ogniowego
 • wydział wyszkolenia
 • cykl wyszkolenia zwiadowczego
 • kwatermistrzostwo
 • pododdziały szkolne i kursy
                                     

2. Komendanci szkoły

 • płk Sylwester Kościak 1959-1960
 • ppłk Michał Kobylański 1955-1959
 • ppłk Mikołaj Aliezarczyk 1949-1951
 • płk Wilhlem Weber
 • płk Aleksy Romanow 1951-1955
 • płk Zbigniew Furgała 1961-1966
 • płk Jerzy Okrzeja 1966-1967
 • płk Franciszek Sawicki 1960-1961