Poprzednia

ⓘ Małgorzata Pyziak-Szafnicka
                                     

ⓘ Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Małgorzata Elżbieta Pyziak-Szafnicka – polska prawniczka, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

                                     

1. Życiorys

W 1978 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dwa lata później po odbyciu aplikacji zdała egzamin sędziowski. Kształciła się również w Strasburgu w zakresie prawa porównawczego. W 1987 uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie pracy Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, habilitowała się w 1995 w oparciu o rozprawę Uznanie długu. W 2003 otrzymała tytuł profesora nauk prawnych.

Od ukończenia studiów zawodowo związana z Uniwersytetem Łódzkim, początkowo jako asystent w Katedrze Prawa Cywilnego. W 2006 objęła stanowisko profesora zwyczajnego. W 1997 została kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego, w 2003 założyła szkołę prawa francuskiego. Dwukrotnie pełniła funkcję prodziekana macierzystego wydziału, wybrano ją później na dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań. W 2006 została powołana w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2010 została przez posłów Platformy Obywatelskiej zgłoszona jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał ją na ten urząd 5 stycznia 2011. Za jej kandydaturą głosowało 253 posłów. Po zakończeniu 5 stycznia 2020 dziewięcioletniej kadencji przeszła w stan spoczynku.

W 2015 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...