Poprzednia

ⓘ Bierni zawodowo
                                     

ⓘ Bierni zawodowo

Bierni zawodowo – część społeczeństwa, którą stanowią osoby w wieku powyżej 15 lat nie pracujące i nie będące bezrobotnymi. Do biernych zawodowo zalicza się:

 • osoby nie pracujące, nie będące zarejestrowane jako osoby bezrobotne,
 • osoby otrzymujące emeryturę, rentę, alimenty, stypendium, pomoc opieki społecznej,
 • uczniów pobierających naukę w trybie dziennym,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • osoby przebywające na urlopie wychowawczym.
 • osoby przebywające w domach opieki,
 • osoby uzyskujące dochód m.in. z dzierżawy, wynajmu lokum, itp.,

GUS podaje, że bierni zawodowo według przyczyn bierności to:

 • osoby nieposzukujące pracy,
 • pozostali bierni zawodowo.
 • osoby poszukujące pracy, ale niegotowe do jej podjęcia,

GUS według przyczyn nieposzukiwania pracy uwzględnia:

 • nauka, uzupełnienie kwalifikacji,
 • zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy,
 • choroba, niepełnosprawność.
 • obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu,
 • emerytura,