Poprzednia

ⓘ Gmina Orany (powiat trocki)
                                     

ⓘ Gmina Orany (powiat trocki)

Gmina Orany – dawna gmina wiejska istniejąca na Wileńszczyźnie. Siedzibą władz gminy było miasteczko Orany, położone 4 km na północ od Oran, na prawym brzegu Mereczanki; w latach międzywojennych miejscowość ta była dużo większa od Oran na południowym brzegu.

Początkowo gmina należała do powiatu trockiego w guberni wileńskiej. 7 czerwca 1919 jednostka weszła w skład utworzonego pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich okręgu wileńskiego, przejętego 9 września 1920 przez Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych.

W związku z demarkacją granicy z Litwą Środkową w 1920 roku północna część gminy weszła w skład Litwy Kowieńskiej, natomiast południowa część na prawym brzegu Mereczanki znalazła się w strefie tzw. pasa neutralnego. Odcinek ten bez formalnego statusu gminy przyznano Polsce w lutym 1923 w myśl decyzji Rady Ambasadorów i dołączono częściowo do powiatu grodzieńskiego w woj. białostockim i częściowo do powiatu lidzkiego w woj. nowogródzkim.

Dopiero w 1925 roku z północnej części tego obszaru na prawym brzegu Uły, oraz z części gminy Koniawa utworzono nową gminę Orany w powiecie lidzkim w woj. nowogródzkim; natomiast z południowej części na lewym brzegu Uły, oraz z części dawnej gminy Merecz utworzono nową gminę Marcinkańce w powiecie grodzieńskim w woj. białostockim.