Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Siedziba wydziału znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na terenie Miasteczka Akademickiego, przy ul. Władysława Bojarskiego 3.

                                     

1. Historia

Współtwórcą Wydziału był polski prawnik, historyk prawa karnego Karol Koranyi. W latach 1964–1973 profesorem tego Wydziału był Kazimierz Kolańczyk, który przyczynił się do rewindykacji rozproszonego księgozbioru Wydziału Prawa. Katedra Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji we współpracy z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora” corocznie organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Olimpiadę Wiedzy o Prawach Człowieka, ogólnopolską olimpiadę przedmiotową. Wydział sklasyfikowany został w kategorii A jednostek naukowych. W rankingu tygodnika "Wprost” w 2014 roku. Wydział zajął 3. miejsce w Polsce wśród wydziałów prawa.

Do 1999 roku siedzibą Wydziału był budynek Collegium Minus popularnie nazywany "Harmonijką”.

                                     

2. Władze

Kolegium dziekanów

 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Piotr Rączka
 • Prodziekan ds. ekonomicznych i rozwoju: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski
 • Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
 • Prodziekan ds. współpracy z zagranicą: dr hab. Maciej Serowaniec

Dziekani

 • 1976–1978 – prof. Jan Głuchowski
 • 1996–1999 – prof. Grzegorz Goździewicz
 • 1965–1967 – prof. Aleksander Kunicki
 • 1947–1953 – prof. Władysław Namysłowski
 • 1982–1985 – prof. Mirosław Nesterowicz
 • 2005–2012 – prof. Andrzej Sokala
 • 1999–2005 – prof. Zbigniew Witkowski
 • 1967–1969 – prof. Jan Krajewski
 • 1978–1981 – prof. Andrzej Marek
 • 1990–1996 – prof. Ryszard Łaszewski
 • 1987–1990 – prof. Marian Filar
 • Od 2016 - prof. Zbigniew Witkowski
 • 1972–1976 – prof. Czesław Jackowiak
 • 1960–1965 – prof. Wacław Dawidowicz
 • 1958–1960 – prof. Wojciech Hejnosz
 • 1986–1987 – doc. Eligiusz Drgas
 • 1946–1947 – prof. Michał Wyszyński
 • 1969–1972 – prof. Wacław Szyszkowski
 • 2012–2016 – dr hab. Tomasz Justyński
 • 1981–1982 – prof. Jan Łopuski
                                     

3. Struktura organizacyjna

 • Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
 • Zakład Prawa Morskiego
 • Katedra Postępowania Karnego
 • Katedra Praw Człowieka
 • Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
 • Zakład Prawa Medycznego
 • Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
 • Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
 • Zakład Prawa Ubezpieczeniowego
 • Katedra Prawa Administracyjnego
 • Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego
 • Katedra Postępowania Cywilnego
 • Katedra Kryminalistyki
 • Centrum Studiów Wyborczych
 • Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
 • Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
 • Katedra Prawa Międzynarodowego
 • Katedra Prawa Kanonicznego
 • Katedra Prawa Finansów Publicznych
 • Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
 • Katedra Prawa Handlowego
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • Katedra Prawa Ochrony Środowiska
 • Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
 • Katedra Prawa Rzymskiego
 • Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Katedra Prawa Pracy
 • Katedra Teorii Prawa i Państwa
 • Katedra Prawa Europejskiego


                                     

4. Organizacje

Na wydziale działają:

 • "Klinika 42” udzielająca pomocy prawnej osobom skazanym,
 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
 • Uniwersytecka poradnia prawna,
 • samorząd studencki,
                                     

4.1. Organizacje Koła naukowe

 • Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego
 • Koło Homo Homini
 • Studenckie Koło Naukowe - Klub Debat Studenckich
 • Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego
 • Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva"
 • Koło Kryminalistyki
 • Koło Prawa Pracy
 • Koło Prawa Podatkowego
 • Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno - Prawnych
 • Koło Prawa Porównawczego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego "Lex Medica”
 • Studenckie Koło Prawa Cywilnego i Rodzinnego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Koło Naukowe Mediacji i Retoryki "Konsensus"
 • Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 • Koło Dóbr Niematerialnych
 • Koło Historii Państwa i Prawa
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Środowiska
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego
 • Koło Naukowe Prawa Rynku Kapitałowego
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Handlowego
                                     

5. Biblioteka

Powstała w wyniku scalenia bibliotek zakładowych wydziału w 1977 roku. Dziś zajmuje dwa poziomy w tym: wypożyczalnia, czytelnia profesorska na 16 miejsc i studencka na 86 miejsc, hall katalogowy, magazyn, terminale komputerowe. Zbiory gromadzone w bibliotece mają charakter naukowo-monograficzny. Ich liczba to ponad 81.000 książek i 1670 naukowych periodyków prawniczych. Odwiedzający mogą na miejscu skorzystać z czasopism bieżących oraz książek z aktualnym stanem prawnym. Do dyspozycji czytelników są prawnicze programy komputerowe: LEX, TEMIDA, LEX POLONICA i POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA. Wydawane są na wydziale seryjnie lub nieperiodycznie następujące czasopisma naukowe: Acta Universitatis Nicolai Copernici - Folia Iuridica, Comparative Law Reviev, Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, Toruńskie Studia Polsko-Włoskie.

                                     
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 1995 Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo Uniwersytetu
 • Do 1958 roku był pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1958 - 1967 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie pełnił funkcję prorektora
 • Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując tam w 1948 tytuł magistra prawa W latach 1947 1949 był zatrudniony w Katedrze
 • na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika W latach 2005 2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji swojej uczelni. W marcu
 • 1946 w Bytowie, zm. 6 września 2010 w Toruniu polska prawnik specjalizująca się w historii administracji i historii powszechnej państwa i prawa W 1964
 • się pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji tego Uniwersytetu Pracowała też w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W 1968 otrzymała tytuł
 • podjął pracę na PKP. W 1970 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Studia ukończył w 1974 roku i podjął pracę na stanowisku
 • habilitowana, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W 2015 habilitowała się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Pełni funkcję

Użytkownicy również szukali:

prawo umk opinie, wpia umk pracownicy,

...
...
...