Poprzednia

ⓘ Gerazym (Popović)
                                     

ⓘ Gerazym (Popović)

Ukończył seminarium duchowne Trzech Świętych Hierarchów przy monasterze Krka. W czasie nauki w nim złożył wieczyste śluby zakonne przed obecnym metropolitą Dabaru i Bośni Mikołajem Mrdą. Następnie wyjechał do ZSRR na studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 1991 przyjął święcenia diakońskie, zaś 5 października 1998 metropolita zagrzebsko-lublański Jan Pavlović wyświęcił go na kapłana. W tym samym roku objął funkcję przełożonego monasteru Krka. W 2003 biskup dalmacki Focjusz Sladojević mianował go archimandrytą.

25 lipca 2004 miała miejsce jego chirotonia na biskupa górnokarlovackiego. Ceremonia miała miejsce w monasterze Gomirje, z udziałem patriarchy serbskiego Pawła.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...