Poprzednia

ⓘ Danuta Jędrzejczak
                                     

ⓘ Danuta Jędrzejczak

Danuta Jędrzejczak – filolog klasyczny, dr nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Filologicznego Wschód Zachód Szkole Wyższej im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi w latach 2008-2010, a od 1 października 2010 roku rektor tej uczelni.

                                     

1. Edukacja

Ukończyła Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi, a następnie XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. W latach 1972–1977 studiowała filologię klasyczną w Uniwersytecie Łódzkim. Studia te ukończyła z wyróżnieniem w 1977 przedstawiwszy pracę magisterską pt. Rekonstrukcja tragedii Kwintusa Enniusza "Ifigenia w Aulidzie” promotor: prof. dr hab. Stefan Oświecimski. Początkowo pracowała jako nauczyciel języka łacińskiego w łódzkich liceach ogólnokształcących. W 1983 poszerzała wykształcenie w Podyplomowym Studium Neolatynistycznym pod kierunkiem prof. Jerzego Starnawskiego. Przez wiele lat działała na szczeblu okręgowym w Olimpiadzie Języka łacińskiego. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i współuczestniczyła w pracach nad "Nową Maturą”.

                                     

2. Działalność akademicka

Od 1984 była nauczycielem akademickim zatrudnionym w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała kolejno na etacie starszego asystenta 1984-1992, adiunkta 1992–2005 i starszego wykładowcy 2005–2007. W 1992 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Prodikos z Keos a "Cyropedia” Ksenofonta, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Wiśniewskiego).

Kilkakrotnie wyjeżdżała na staże i kwerendy zagraniczne do Italii i Grecji wrzesień 2002 Rzym; maj 2003 Ateny; wrzesień 2004 Ateny. Prowadziła badania naukowe za granicą, otrzymawszy stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich luty 2006 Rzym. W marcu 2007 złożyła do druku dysertację habilitacyjną pt. Sulpicja Młodsza w świetle własnej twórczości oraz w opinii współczesnych i potomnych, która uzyskała pozytywne recenzje wydawnicze. W październiku 2007 uzyskała nagrodę naukową Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl prac naukowych dotyczących twórczości Sulpicji Młodszej.

Od 1 października 2008 pracuje we Wschód Zachód Szkole Wyższej im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi. Przez dwa lata do 30 września 2010 roku pełniła obowiązki dziekana Wydziału Filologicznego WZSW. 1 października 2010 została powołana na Rektora tej uczelni wyższej.

                                     

3. Zainteresowania naukowe

Główne dziedziny badań naukowych dr Danuty Jędrzejczak to: wczesna filozofia grecka, sofistyka grecka, filozofia i filozofowie w okresie cesarstwa rzymskiego, twórczość Arystofanesa i Ksenofonta, literatura rzymska ze szczególnym uwzględnieniem dorobku pisarek i poetek rzymskich, Sulpicja Młodsza i jej działalność literacka i opozycyjna, satyra rzymska, Marcjalis i epigramatyka rzymska, słownictwo ludowe wulgarne w językach klasycznych, recepcja kultury antycznej, historia filologii klasycznej w Polsce i w Łodzi, dydaktyka języków klasycznych.

                                     

3.1. Zainteresowania naukowe Wybrane publikacje polskojęzyczne

 • Istota pobożności w" Cyropedii” Ksenofonta, A. Marchewka red., ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΖΗΤΩ / Szukam Człowieka. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Głombiowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Gdańsk 2012, s. 133–145.
 • Prodikos z Keos a" Cyropedia” Ksenofonta," Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria” 31, 1991, s. 153–189;
                                     

3.2. Zainteresowania naukowe Wybrane artykuły obcojęzyczne

 • Distich of Sulpicia Minor," Antiquité Vivante” 541–2, 2004, s. 83–96.
 • Latin cadurcum Female Genitals’ and Hesychian Greek kaduros Hog’: Is There Any Connection Between the Words?," Maia” 581, 2006, s. 69–74.
 • Sulpicia as a Woman-Singer," Latomus” 68, 2009, s. 695-697.
                                     
 • Grzelak - Krzymianowska Danuta Jędrzejczak Bożena Janina Kamińska Anna Maria Komornicka Magdalena Koźluk Jadwiga Kruszewska Anna Maciejewska Józef Macjon Danuta Miksa Stefan
 • Rappaporta. Posiada Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu. Rektor: dr Danuta Jędrzejczak Kanclerz: mgr Adrian Jóźwiak Dziekan Wydziału Filologicznego w Łodzi:
 • samorządowiec Jędrzejczak Małgorzata ur. 1966 polska piłkarka ręczna Jędrzejczak Otylia ur. 1983 pływaczka polska, mistrzyni olimpijska Jędrzejczak Szymon
 • telewizyjne Szymon Majewski Najpopularniejszy sportowiec Otylia Jędrzejczak Wiktor publiczności Kamil Durczok Superwiktory Anna Dymna, Krystyna
 • Rooyensa. Otylia Jędrzejczak pływaczka, wielokrotna medalistka olimpijska Tomasz Zimoch dziennikarz, komentator sportowy Danuta Stenka aktorka Krzysztof
 • Danuta Kledzik, Michał Kubach, Jarosław Szczukowski, Andrzej Śnieg Prawo i Sprawiedliwość 5 radnych: Barbara Grabowska, Kazimierz Klawiter, Danuta Makowska
 • Stefan Misiniec Roman Kluska Marcin Przeciszewski ks. Jerzy Bryła Otylia Jędrzejczak Ewa Błaszczyk Mateusz Dzieduszycki Jos van Lieshout ks. prałat Jan Bielański
 • biograficzne, omawia zainteresowania i dokonania Zbigniewa Danka Danuta Jędrzejczak Zenon Pacho, Krótka historia Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu
 • Mariusz Jakus jako Sebastian Janosik Krzysztof Kwiatkowski jako Łukasz Jędrzejczak Lech Łotocki jako patolog Adam Pater jako diler Igor Siemkow Iwan Układ
 • Wołowicz Sojusz Lewicy Demokratycznej 3 radnych: Maria Jaworska, Tadeusz Jędrzejczak Tomasz Wontor Niezrzeszeni 2 radnych: Tomasz Możejko Kukiz 15 Maciej