Poprzednia

ⓘ Barnaba (Safonow)




Barnaba (Safonow)
                                     

ⓘ Barnaba (Safonow)

Barnaba, imię świeckie Wasilij Safonow – rosyjski biskup prawosławny.

Urodził się w rodzinie urzędniczej. W latach 1975–1977 odbywał zasadniczą służbę wojskową, zaś po jej zakończeniu przez rok pracował w Nachodce jako rybak. W 1981 ukończył moskiewskie seminarium duchowne, zaś w 1985 uzyskał tytuł kandydata nauk teologicznych w Moskiewskiej Akademii Duchownej. Od 2 listopada 1979 był posłusznikiem w Ławrze Troicko-Siergijewskiej. 28 lutego 1980 złożył wieczyste śluby mnisze przed jej przełożonym, archimandrytą Hieronimem Zinowiewem. 20 lipca 1980 arcybiskup Włodzimierz Sabodan wyświęcił go na hierodiakona, zaś 14 marca 1982 na hieromnicha. 4 kwietnia 1987 otrzymał godność ihumena.W latach 1988–1991 przebywał kolejno w Pustelni Optyńskiej oraz w Monasterze Daniłowskim. Od 10 stycznia 1990 był ekonomem tej ostatniej wspólnoty z godnością archimandryty. 1 kwietnia 1991 został wyznaczony na przełożonego Monasteru Sanaksarskiego jako jego pierwszy zwierzchnik po reaktywacji klasztoru, nieczynnego w okresie ZSRR.

6 października 2010 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył go na biskupa pawłodarskiego i ust-kamienogorskiego. Uroczysta chirotonia odbyła się 14 listopada tego samego roku w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie z udziałem patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, metropolitów krutickiego i kołomieńskiego Juwenaliusza Pojarkowa, sarańskiego i mordowskiego Warsonofiusza Sudakowa, astańskiego i kazachstańskiego Aleksandra Mogilowa, arcybiskupów symbirskiego i mielekeskiego Prokla Chazowa, siergijewsko-posadskiego Teognosta Guzikowa, biskupów tyraspolskiego i dubosarskiego Sawy Wołkowa, sołniecznogorskiego Sergiusza Czaszyna, ruzajewskiego Klemensa Rodajkina, narewskiego Łazarza Gurkina oraz biskupa Atanazego Jevticia z Serbskiego Kościoła Prawosławnego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...