Poprzednia

ⓘ Pseudohodowla
Pseudohodowla
                                     

ⓘ Pseudohodowla

Pseudohodowla – niezarejestrowana hodowla nierasowych, nierodowodowych zwierząt domowych, nieposiadająca uprawnień hodowlanych. Hodowle tego typu prowadzone są zarówno przez osoby niezrzeszone w żadnym związku kynologicznym bądź związku felinologicznym, jak i występują przypadki łamania etyki hodowcy przez członków zrzeszonych np. w ZKwP i prowadzących hodowlę rodowodowych psów. Pseudohodowle funkcjonują dla zysku i rozmnażane są w nich psy i koty w typie "modnych", popularnych ras.

Termin pseudohodowla został ukuty w środowisku miłośników psów rasowych i zarejestrowanych hodowców na określenie osób, które masowo rozmnażają nierasowe zwierzęta dla zysku. Popularny jest głównie wśród kynologów, osób pracujących w schroniskach dla zwierząt. Najczęściej nazwę stosuje się w odniesieniu do nielegalnych hodowli psów, rzadziej kotów.

                                     

1. Sytuacja prawna w Polsce

Do 1 stycznia 2012 roku wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt polskie prawo nie regulowało procederu ich prowadzenia. Od tego dnia rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych jest zabronione zakaz ten nie dotyczy zarejestrowanych hodowli. Ponadto zabrania się wprowadzania do obrotu psów i kotów na targowiskach, targach i giełdach oraz prowadzenia takich miejsc z ich sprzedażą. Złamanie tych zakazów jest karalne. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia tego czynu oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również może orzec przepadek zwierzęcia. Można także orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Znowelizowana ustawa również zakazuje pod karą aresztu lub grzywny nabywania psów i kotów w tych miejscach. Wszystkie ww. czyny są wykroczeniem.

                                     

2. Funkcjonowanie pseudohodowli w Polsce

Pseudohodowle są prowadzone bez ograniczeń bądź zobowiązań, możliwie najniższym kosztem, a zdrowie i życie zwierząt jest podporządkowane interesom ekonomicznym i ma znaczenie drugorzędne. Wynika to z faktu, że funkcjonują one w większości przypadków w wyłączeniu z systemu rejestracji i kontroli hodowlanej.

Użytkownicy również szukali:

pseudohodowla gdzie zgłosić, pseudohodowla jak rozpoznać, pseudohodowle stowarzyszenia,

...
...
...