Poprzednia

ⓘ Cerkiew cmentarna św. Onufrego w Strykach
Cerkiew cmentarna św. Onufrego w Strykach
                                     

ⓘ Cerkiew cmentarna św. Onufrego w Strykach

Cerkiew pod wezwaniem św. Onufrego – prawosławna cerkiew cmentarna w Strykach. Należy do parafii św. Jana Teologa w Augustowie koło Bielska Podlaskiego, w dekanacie Bielsk Podlaski diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

                                     

1. Opis

Świątynia została wzniesiona w latach 1814–1816 na planie prostokąta, w obrębie starego cmentarza w uroczysku Borowiska. W obecne miejsce została przeniesiona w 1862.

Jest to budowla drewniana, szalowana, o konstrukcji zrębowej. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie, z boczną zakrystią. W zachodniej części znajduje się przedsionek z nadbudowaną wieżą-dzwonnicą. Dachy cerkwi blaszane do lat 60. XX w. pokryte gontem. Na wieży dach namiotowy, czterospadowy, zwieńczony baniastym hełmem. Nad nawą dach jednokalenicowy, z wieżyczką zwieńczoną baniastym hełmem. Nad prezbiterium dach jednokalenicowy.

Świątynię otacza cmentarz o powierzchni 0.4 ha założony w XIX wieku.