Poprzednia

ⓘ Ulica Stefana Grota-Roweckiego w Katowicach
Ulica Stefana Grota-Roweckiego w Katowicach
                                     

ⓘ Ulica Stefana Grota-Roweckiego w Katowicach

Ulica generała Stefana Grota-Roweckiego w Katowicach − jedna z głównych ulic w katowickiej dzielnicy Zarzecze. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Uniczowską. Następnie krzyżuje się z ul. Hortensji, ul. Słonecznikową, ul. Kamieńską, ul. Kanałową, ul. Szarotek, ul. Pawła Stellera, ul. Karasiową, ul. Węgorzy, ul. Kopaniny Lewe, ul. Leszczy. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Jana Świderskiego, na granicy miasta z Mikołowem. Jej przedłużeniem w Mikołowie jest ulica Podleska.

                                     

1. Opis

Droga z Podlesia do Zarzecza i dalej do Mikołowa istniała już w XVII wieku; w XVIII wieku była częścią Saltz Weg stary mikołowski szlak drogi solnej, zaznaczonej na mapie Hellera z 1776; jest także zaznaczona na mapie z 1827. Zabudowa dzielnicy Zarzecze ma charakter zabudowy wiejskiej. Wzdłuż głównych ulic, tj. ul. gen. S. Grota-Roweckiego, ul. Pawła Stellera, ul. Kamieńskiej, ul. Kanałowej dominuje pozostałość wiejskiej zabudowy ulicowej. Wzdłuż dzisiejszych ul. gen. S. Grota-Roweckiego i ul. Kanałowej, ul. Kamieńskiej ukształtowała się pierwotna zabudowa wsi. Ciąg ulic Uniczowska − gen. S. Grota-Roweckiego pełni funkcję ulicy głównej. W czasach PRL ulica nosiła nazwę Wilhelma Kaczmarskiego.

W 1985 wzniesiono i poświęcono kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych pod numerem 22. W latach 2004−2005 została przebudowana strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej Zarzecze przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego 20. Dobudowano do istniejącego budynku część socjalną oraz garaż dla wozów bojowych.

Ulicą kursują linie autobusowe Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP.

                                     

2. Obiekty zabytkowe

Przy ulicy gen. Stefana Grota-Roweckiego znajdują się następujące obiekty, objęte ochroną konserwatorską:

 • krzyż przydrożny ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 22, obok kościoła MB Wspomorzenia Wiernych, wzniesiony pod koniec XIX wieku;
 • dom mieszkalny z budynkiem gospodarczym ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 10, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku;
 • zagroda, obejmująca dom mieszkalno-gospodarczy i stodołę ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 51, wzniesione na przełomie XIX i XX wieku;
 • zagroda, obejmująca dom mieszkalny i budynki gospodarcze ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 78a, wzniesione na przełomie XIX i XX wieku.
 • dom mieszkalny ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 46, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku;
 • zespół dawnego folwarku z drugiej/trzeciej ćwiartki XIX wieku ul. gen. S. Grota-Roweckiego 9;
 • dom murowany z gospodą ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 61, pochodzący początku XX wieku;
 • dom mieszkalny z restauracją ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 12, wzniesiony w 1903;
 • zagroda, obejmująca dom mieszkalno-gospodarczy i stodołę ul. gen. S. Grota-Roweckiego 20, wzniesiona w trzeciej ćwierci XIX wieku;
 • zagroda, obejmująca dom mieszkalno-gospodarczy i stodołę ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 48, wzniesione na przełomie XIX i XX wieku;
                                     

3. Instytucje

Swoją siedzibę przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego mają:

 • Ochotnicza Straż Pożarna Zarzecze ul. gen. S. Grota-Roweckiego 20,
 • kościół i parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych ul. gen. S. Grota-Roweckiego 22,
 • osiedle Grota-Roweckiego,
 • przedsiębiorstwa i firmy handlowo-usługowe.
 • cmentarz parafii MB Wspomorzenia Wiernych ul. gen. S. Grota-Roweckiego 22,