Poprzednia

ⓘ Monitoring strukturalny
Monitoring strukturalny
                                     

ⓘ Monitoring strukturalny

Monitoring strukturalny, SHM – obserwacja stanu technicznego konstrukcji za pomocą złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji, identyfikacji i przewidywania rozwoju deformacji i uszkodzeń, które mogą spowodować złe funkcjonowanie obiektu.

Monitoring strukturalny polega na ciągłym pomiarze różnych wielkości fizycznych najczęściej przemieszczeń i temperatury umożliwiających określenie innych, pośrednich wielkości fizycznych, a następnie ich porównanie z wartościami krytycznymi.

Ogólne założenia monitoringu strukturalnego:

  • powiększanie wiedzy o rzeczywistym zachowaniu obiektu.
  • lokalizowanie powstałych uszkodzeń oraz kontrolowanie pracy obiektu określanie miejsca zaistniałej awarii i ewentualne wyłączenie urządzeń
  • informowanie o pojawiających się zagrożeniach ze strony samej konstrukcji określanie postępu procesów degradacji stanu technicznego konstrukcji, a także prognozowanie ogólnie pojętej trwałości obiektu
  • rejestracja zachowania konstrukcji w okresie jej użytkowania weryfikacja założeń i modeli przyjętych na etapie projektowania obiektu oraz określenie wytężenia poszczególnych elementów
  • zwiększenie bezpieczeństwa obiektu ciągły pomiar umożliwia kontrolowanie pracy konstrukcji w czasie pod wpływem zmieniających się obciążeń
  • ułatwianie prac remontowych w obszarze konstrukcji podejmowanie decyzji pozwalających na optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na utrzymanie obiektu, czyli optymalizacja planowania koniecznych remontów i napraw

W systemach SHM stosowane są najczęściej czujniki elektryczne oraz światłowodowe.