Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich
Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich

Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka – była uczelnia Sił Zbrojnych PRL i SZ RP, funkcjonująca w latach 1971–q1994 w Poznaniu.

                                     

1. Historia

Utworzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 września 1971 w Poznaniu na bazie Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka. Zadaniem szkoły było kształcenie kadr służb kwatermistrzowskich na poziomie licencjatu na kierunku ekonomicznym. Podchorążowie szkoły w praktyce realizowali program studiów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, co umożliwiało im uzyskanie kwalifikacji mających zastosowanie nie tylko w wojsku ale i w gospodarce. Studia trwały 4 lata. W strukturze uczelni funkcjonowała szkoła oficerów rezerwy przemianowana w 1980 w szkołę podchorążych rezerwy oraz kursy doskonalenia oficerów. W 1994, po połączeniu z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Pancernych, szkołę przekształcono w Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego. Po rozwiązaniu WSO utworzono Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

                                     

2. Tradycje

Szkoła kontynuowała tradycje szkół służb kwatermistrzowskich:

 • Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego – Warszawa, Poznań 1949–1956
 • Ośrodek Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich – Poznań 1957–1968
 • Centrum Szkolenia Służb Kwatermistrzowskich – Poznań 1968–1971
                                     

3. Kierunki kształcenia

Szkoła kształciła na kierunku ekonomicznym w specjalnościach: finanse i rachunkowość, służba żywnościowa i mundurowa, zakwaterowanie i budownictwo oraz materiały pędne i smary. Podchorążowie kończyli kurs samochodowy i uzyskiwali prawo jazdy kategorii "B". Absolwenci uzyskiwali tytuł zawodowy ekonomisty dyplomowanego określonej specjalności.

                                     

4. Struktura organizacyjna 1972

 • Wydział wydawniczy
 • Cykl informatyki
 • Cykl służby finansowej
 • Cykl służby materiałów pędnych i smarów
 • Cykl ogólnokształcący
 • Szkoła oficerów rezerwy
 • Wydział planowania
 • Pododdziały zabezpieczenia
 • Zespół badań metodyki nauczania
 • Oddział szkolenia
 • Kurs doskonalenia oficerów
 • Cykl przedmiotów społeczno-politycznych
 • Biblioteka naukowa
 • Wydział naukowo-badawczy
 • Cykl służby mundurowej
 • Komenda
 • Cykl służby żywnościowej
 • Wydział polityczny
 • Wydział zaopatrzenia
 • Cykl służby zakwaterowania i budownictwa
 • Pododdziały szkolne
                                     

5. Komendanci szkoły

 • gen. bryg. Piotr Przybyszewski 1977–1988
 • gen. bryg. prof. dr hab. Krzysztof Pajewski 1988–1994
 • gen. bryg. Edward Drzazga 1975–1977
 • gen. bryg. Julian Kowalewicz 1971–1975

Użytkownicy również szukali:

...
...
...