Poprzednia

ⓘ Dominik Ibáñez de Erquicia i towarzysze
Dominik Ibáñez de Erquicia i towarzysze
                                     

ⓘ Dominik Ibáñez de Erquicia i towarzysze

Dominik Ibáñez de Erquicia i towarzysze, również Wawrzyniec Ruiz i towarzysze lub Wawrzyniec Ruiz z Manili i 15 towarzyszy – grupa męczenników, ofiar prześladowań antykatolickich w Japonii, zamordowanych z nienawiści do wiary w latach 1633–1637, święci Kościoła katolickiego.

                                     

1. Geneza męczeństwa

W okresie Edo Japonią rządził ród Tokugawa. Siogun Ieyasu doprowadził do eskalacji przemocy wobec chrześcijan, co pociągnęło za sobą kilkadziesiąt tysięcy ofiar. Spośród męczenników, którzy zginęli w latach 1603-1868 beatyfikowano w 1867 r. grupę 205, a kolejną stanowi 16 tu opisywanych, z których dziewięciu to Japończycy, czterech to Hiszpanie, jeden Włoch, jeden Francuz i jeden Filipińczyk.

Wszyscy męczennicy zamordowani zostali po uprzednim zadaniu tortur. Ginęli ukrzyżowani i zakopywani żywcem w ziemi, topieni czy poddawani ana-tsurushi, a ich ciała były kremowane i wyrzucane do morza. Większość z nich poniosła śmierć na wzgórzu Nishizaka w Nagasace, które już w 1597 roku było miejscem kaźni 26 kanonizowanych męczenników, a w latach 1617–1632 wymienionej grupy 205 męczenników.

Dominik Ibáñez de Erquicia OP wymieniany w tej grupie zazwyczaj w pierwszej kolejności urodził się w 1589 roku w Regil baskijskiej w prowincji Guipuzcoa. Był kapłanem i wykładowcą teologii.

Prowadził działalność misyjną na Filipinach, a następnie przez dziesięć lat pełnił obowiązki przełożonego misji dominikańskich w Japonii. Zamordowany został 14 marca 1633 roku.

                                     

2. Lista towarzyszy Dominika Ibáñeza de Erquicia

 • Antoni Gonzalez zm. 24 września 1637 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Michał Kurōbyōe zm. 17 sierpnia 1633 – katechista
 • Wincenty od Krzyża Shiwozuka zm. 29 września 1637 – japoński kapłan Zakonu Kaznodziejskiego, który początkowo zaparł się wiary pod wpływem tortur, ale wyrzeczenie odwołał i oddał za wiarę życie
 • Wawrzyniec Ruiz zm. 29 września 1637 – pochodzący z Manili wierny świecki, pierwszy filipiński święty
 • Łazarz z Kioto zm. 29 września 1637 – japoński tłumacz na służbie u dominikanów
 • Michał de Aozaraza zm. 29 września 1637 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Mateusz od Różańca Kohyōe zm. 19 października 1633 – nowicjusz Zakonu Kaznodziejskiego
 • Tomasz od św. Jacka Hioji Rokusayemon Nishi zm. 17 listopada 1634 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Jakub Kyusei Gorōbyōe Tomonaga zm. 17 sierpnia 1633 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Łukasz Alonso Gorda zm. 19 października 1633 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Dominik Ibáñez de Erquicia zm. 14 sierpnia 1633 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Jordan od św. Szczepana Hiacynt Ansalone zm. 17 listopada 1634 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Wilhelm Courtet zm. 29 września 1637 – kapłan Zakonu Kaznodziejskiego
 • Franciszek Shōemon zm. 14 sierpnia 1633 – nowicjusz Zakonu Kaznodziejskiego, katechista
 • Magdalena z Nagasaki zm. 16 października 1634 – tercjarka dominikańska
 • Maryna z Ōmura zm. 11 listopada 1634 – tercjarka dominikańska
                                     

3. Beatyfikacja i kanonizacja

Beatyfikacji męczenników, która była pierwszą w historii dokonaną poza Rzymem, dokonał papież Jan Paweł II w dniu 18 lutego 1981 roku w czasie swej IX podróży apostolskiej w Manilii.

Męczennicy kanonizowani zostali w sześć lat później 18 października na Placu św. Piotra, również przez Jana Pawła II.

Dniem wspomnienia liturgicznego dla tej grupy męczenników jest 28 września, a dominikanie i Kościół katolicki w Polsce wspomnienie dowolne wspominają ich 26 września.