Poprzednia

ⓘ Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
                                     

ⓘ Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe – towarzystwo edukacyjne i organizacja pozarządowa, stowarzyszenie powstałe w grudniu 1995 w Kłodzku.

Celem Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i sportu.

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, gdyż od 2004 ma także status organizacji pożytku publicznego.

                                     

1. Historia

KTO założono w grudniu 1995, a w styczniu 1996 zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Wśród założycieli byli m.in. Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze, Jerzy Didyk. Pierwsze walne zgromadzenie towarzystwa odbyło się w lutym 1996 i od tej pory KTO rozpoczęło działalność oświatową na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców ziemi kłodzkiej. W maju 1996 nastąpiło przejęcie Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku, początkowo KTO skupiło się wyłącznie na jej prowadzeniu.

W maju 1996 rozpoczęto realizację programu "Ziemia Kłodzka – Nasza Mała Ojczyzna”, dzięki dotacjom projektem objętych zostało kilka tysięcy uczniów z kilkudziesięciu szkół ziemi kłodzkiej. W ciągu kilkunastu lat istnienia stowarzyszenia zrealizowano kilkadziesiąt różnorodnych projektów, z których kilkanaście miało zasięg powiatowy, kilka dolnośląski i kilka szkolny.

KTO w latach 1996–2004 wydało 8 numerów Rocznika Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego, przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia organizacji, a w latach 2011–2014 15 numerów dwumiesięcznika "Kreator”. Pismo oświatowo-kulturalne Ziemi Kłodzkiej.

                                     

2. Przedmiot i formy działania KTO

Przedmiot działalności Stowarzyszenia

Działalność KTO prowadzona jest w następującym zakresie:

 • prowadzenie nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
 • składanie tekstu i obrazu.
 • wydawanie książek, broszur, folderów, map, czasopism i wydawnictw periodycznych, kalendarzy, plakatów, kart pocztowych,
Formy pracy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i tematycznych,
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • składanie tekstu i obrazów, nagrywanie płyt CD i kaset magnetofonowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
 • działalność wydawniczą w zakresie wydawnictwa książek, broszur, folderów, map oraz wydawnictw periodycznych, wydawanie czasopism: "Rocznik KTO”, "Kreator”,
 • prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku, obejmującego szkoły społeczne: podstawową, gimnazjum i liceum,
 • wspieranie inicjatyw przeciwdziałających patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.
 • wspieranie inicjatyw i działań w zakresie medycyny szkolnej,
                                     

3. Działalność wydawnicza

Osiągnięciami towarzystwa są liczne wydawnictwa dydaktyczne i popularne, wydane często przy współpracy z Wydawnictwem "Maria” z Nowej Rudy, w tym:

 • tom IV Ś-Ż z suplementem, Kłodzko-Nowa Ruda 2011, ​ISBN 978-83-62337-36-1 ​.
 • tom I A-J, Kłodzko-Nowa Ruda 2009, ​ISBN 978-83-60478-90-5 ​.
 • Zdzisław Szczepaniak, Árnošt z Pardubic, 2004, ​ISBN 978-83-88842-59-7 ​.
 • Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku, 2003, ​ISBN 83-916830-3-6 ​; wydanie II poprawione i uzupełnione, 2010, ​ISBN 978-83-60478-13-4 ​.
 • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli z zakresu edukacji europejskiej, 2000
 • Piosenki o Małej Ojczyźnie, 2001; Piosenki o Ziemi Kłodzkiej, 2002, ​ISBN 83-914449-7-X ​.
 • Nigdy więcej powodzi. Wspomnienia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, 2003
 • tom III N-S, Kłodzko-Nowa Ruda 2010, ​ISBN 978-83-62337-24-8 ​.
 • bajki: Łada Ponikowska, Marta Zilbert, Tajemnica Glacelli, 2007. ​ISBN 978-83-60478-25-7 ​; Czary Glacelli. ​ISBN 978-83-60478-42-4 ​; Labirynt Konwalii, 2008. ​ISBN 978-83-60478-77-6 ​; Księga Pikotki, 2010. ​ISBN 978-83-62337-25-5 ​.
 • wydanie Popularnej encyklopedii Ziemi Kłodzkiej – encyklopedii ziemi kłodzkiej pod red. Janusza Laski i Mieczysława Kowalcze, cztery tomy z suplementem
 • Janusz Laska, Mieczysław Kowalcze, Arleta Kalinowska, Atrakcje turystyczne Ziemi Kłodzkiej mapa turystyczna w skali 1:100 000, 2001
 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku, 2003, ​ISBN 978-83-916830-2-6 ​; Kościół Braci Mniejszych Franciszkanów, 2008
 • tom II K-M, Kłodzko-Nowa Ruda 2009, ​ISBN 978-83-60478-08-0 ​.
 • Bogusław Michnik, Wiersze ostatnie o Matce, wyd. 2, Kłodzko 2013, ​ISBN 978-83-62337-84-2 ​.
 • Korzenie. Trzydziestolecie "Solidarności” na Ziemi Kłodzkiej, 2010, ​ISBN 978-83-62337-36-1 ​.
 • Dorota Węgrzyn, Jak najdyskretniej oswoić śmierć. Życie i poezja Anny Zelenay, Kłodzko-Nowa Ruda 2013, ​ISBN 978-83-62337-81-1 ​.
 • Przemysław Dominas, Powstanie i rozwój kolei na Ziemi Kłodzkiej w latach 1854–1914, 2009, ​ISBN 978-83-60478-03-5 ​.
 • Maria Dzierżyńska, Umykają mi chwile, Kłodzko-Nowa Ruda 2014, ​ISBN 978-83-62337-88-0 ​.
 • Kamil Głaz, Ziemia Kłodzka. Miejsca znane i zapomniane, Kłodzko-Nowa Ruda, 2017, ​ISBN 978-83-948259-8-0 ​.