Poprzednia

ⓘ Ulica Aleksandra Kostki-Napierskiego w Katowicach
Ulica Aleksandra Kostki-Napierskiego w Katowicach
                                     

ⓘ Ulica Aleksandra Kostki-Napierskiego w Katowicach

Ulica Aleksandra Kostki-Napierskiego w Katowicach − jedna z zabytkowych uliczek w katowickiej dzielnicy Piotrowice. Ulica rozpoczyna swój bieg w Piotrowicach od skrzyżowania z ul. ks. dra Stanisława Wilczewskiego. Następnie krzyżuje się z ul. Wronią, ul. Załogową, ul. Armii Krajowej, ul. Chocimską, ul. ks. Jana Szurleja, ul. Konstantego Kempy, ul. Gołębia, ul. Karola Kornasa i ul. Skotnica. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Marcina Radockiego w Ochojcu.

Ulica istniała już w XIX wieku jako droga wiejska. W latach osiemdziesiątych powstało osiedle Odrodzenia, przeznaczone dla około 20 000 mieszkańców, znajdujące się w rejonie ul. A. Kostki-Napierskiego, ul. Tyskiej i ul. Marcina Radockiego.

Przy ulicy Aleksandra Kostki-Napierskiego znajdują się następujące historyczne obiekty, objęte ochroną konserwatorską:

  • wolnostojąca kamienica mieszkalna z ogrodem i zapleczem gospodarczym ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 20; wzniesiona w latach 1931-1938.
  • mieszkalny dom wiejski ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 51, róg z ul. Karola Kornasa; wzniesiony na początku XX wieku na działce narożnej;
  • kamienica mieszkalna w pierzei domu pod numerem 17, z zapleczem gospodarczym i ogrodem ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 15; wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku;
  • kamienica mieszkalna w pierzei domu pod numerem 15, z zapleczem gospodarczym murowane komórki i ogrodem ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 17; wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku;
  • wolnostojący dom mieszkalny w ogrodzie, z zapleczem gospodarczym ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 68, róg z ul. Skotnica; wzniesiony w pierwszej ćwierci XX wieku na działce narożnej;
  • wolnostojący dom mieszkalny w ogrodzie, z zapleczem gospodarczym ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 73; wzniesiony na początku XX wieku.
  • dom mieszkalny z zapleczem gospodarczym ul. Aleksandra Kostki-Napierskiego 4; wzniesiony na początku XX wieku;

Zabytkowe domy przy ul. A. Kostki-Napierskiego są pozostałością po dawnej wiejskiej zabudowie.

Ulica ma długość 879 m i powierzchnię 5238 m 2. Przy ulicy swoją siedzibę mają firmy i przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, piekarnia oraz bar.

Użytkownicy również szukali:

kostki napierskiego 43 katowice,

...
...
...