Poprzednia

ⓘ Granica kurlandzko-polska
                                     

ⓘ Granica kurlandzko-polska

Granica pomiędzy Rzecząpospolitą i księstwem Kurlandii i Semigalii istniała w latach 1561-1795.

Granica powstała w 1561 roku po przyłączeniu Inflant do Rzeczypospolitej i otrzymaniu jako lenna Kurlandii przez ostatniego mistrza zakonu inflanckiego.

Granica północna biegła od wybrzeża Zatoki Ryskiej, na zachód od Rygi, która pozostawała po stronie Inflant, następnie rzeką Dźwiną na wschód za Krasław. Taka granica istniała do 1622 roku 1629. Po powstaniu Inflant Szwedzkich granica uległa skróceniu i biegła od ujścia Ewikszty okolice Kryżborka Dźwiną, na wschód od Krasławia. Była to granica z Inflantami Polskimi, istniała do I rozbioru w 1772 roku.

Granica południowa brała początek na wybrzeżu Morza Bałtyckiego na północ od Połągi Święta, biegła łukiem w kierunku północno-wschodnim na północ od miasta Szkudy. Po przecięciu rzeki Windawa Wenta przybierała kierunek wschodni, biegła na północ od Możejek, Żagar, Żejmeli i dochodziła do rzeki Aa. Tu kierowała się ku rzece Niemenek Memele, Nemunelis, biegła nurtem tej rzeki w kierunku południowo-wschodnim następnie łagodnym łukiem dochodziła na południe od Dyneburga do Dźwiny na zachód od Drui.

Granica ta ukształtowała się w XIII/XIV wieku jako granica między ziemiami Litwy i inflancką gałęzią zakonu krzyżackiego.

Granica ta przetrwała do III rozbioru w 1795.

Po rozbiorach granica ta rozgraniczała gubernię kurlandzką od kowieńskiej i wileńskiej.

Po 1918 roku była i jest obecnie granicą litewsko-łotewską.

                                     
  • ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski został wywieziony na zesłanie do Grodna. 28 marca III rozbiór Polski Sejm kurlandzki ogłosił przyłączenie
  • królewicz polski elektor Saksonii 1724, Maria Amalia Wettyn, królewna polska królowa Hiszpanii 1728, Maria Anna Wettyn, królewna polska księżniczka
  • zapisywane po polsku ze znakami diakrytycznymi, np. ć, ś, ą, ę, ale też głoski typu ch h, rz ż, sz s i inne. Nagminnie zamieniano polską literę h w rosyjskie
  • uczestniczył w komisji sejmowej do odnowienia granic między Wielkim Księstwem Litewskim a Księstwem Kurlandzkim i Semigalskim. Zmarł prawdopodobnie w 1777
  • powstańczy Dzień Podchorążego Emilia Plater Polska pod zaborami Rząd Narodowy Uchwała Sejmu o detronizacji Mikołaja I Polska Odznaka Zaszczytna za Zasługi Wojenne
  • światowej, kiedy Wrocław znalazł się w granicach Polski podjęto decyzję o utworzeniu nowego muzeum, polskiego w charakterze, które powołano 1 stycznia
  • zamiast tego byłe Królestwo Kongresowe podzielono na osiem województw w granicach z 1816 r. Na terenie guberni płockiej przywrócono województwo płockie
  • uzupełnione, t. 3: Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inflanty Polskie Księstwo Kurlandzkie Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 49, ISBN 83 - 04 - 03947 - 8

Użytkownicy również szukali:

przekraczanie granicy z ukrainą autokarem,

...
...
...