Poprzednia

ⓘ Muglinów
Muglinów
                                     

ⓘ Muglinów

Muglinów – jedna z 37 części miasta statutarnego Ostrawy, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach. Jest to także jedna z 39 gmin katastralnych w jego granicach, która ma powierzchnię 202.35 ha. Populacja w 2001 wynosiła 4196 osób, zaś w 2010 odnotowano 830 adresów.

Położona na prawym wschodnim brzegu Ostrawicy, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego i stanowi jedną z 8 części składających się na miejski obwód Śląskiej Ostrawy. Do 1941 roku samodzielna gmina.

Na zachodzie przez Ostrawicę sąsiaduje z Morawską Ostrawą i Przywozem, na północy z Hruszowem, na wschodzie z Herzmanicami, na południu ze Śląską Ostrawą.

                                     

1. Historia

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana została w łacińskim dokumencie Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna ok. 1305 w szeregu wsi zobowiązanych do płacenia dziesięciny biskupstwu we Wrocławiu, w postaci item in Muglin. Zapis ten brak określenia liczby łanów, z których będzie płacony podatek wskazuje, że wieś była w początkowej fazie powstawania na tzw. surowym korzeniu, co wiąże się z przeprowadzaną pod koniec XIII wieku na terytorium późniejszego Górnego Śląska wielką akcją osadniczą tzw. łanowo-czynszową. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 piastowskiego polskiego księstwa cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskiego przez Habsburgów wraz z regionem aż do 1918 roku w monarchii Habsburgów potocznie Austrii.

Nazwa pochodzi od imienia Muglin od słowa mogiła, w znaczeniu pagórek. Początkowo była wsią książęcą, a w 1440 wieś stała się częścią polsko-ostrawskiego państwa, a w 1630 kończyckiego. W 1714 Muglinów ponownie stał się częścią państwa polsko-ostrawskiego co trwało do 1848 roku.

Wiek XIX to również gwałtowna industrializacja w regionie Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. Badawcze odwierty w połowie XIX wieku nie przyniosły Muglinowowi takiego szczęścia jak okolicznym miejscowościom. Mimo to również tutaj rozwinęło się kilka zakładów przemysłowych jak np. produkcji cegieł i wyrobów z gliny, wydobywano również bazalt. Rózwój przemysłu przyczynił się do ekonomicznego i demograficznego rozwoju miejscowości. W 1869 w 49 domach mieszkało tu jedynie 629 osób. W następnych dekadach liczby te systematycznie rosły, między innymi dzięki wybudowaniu kolonii górniczej dla pracowników kopalni Ida. W 1849 Muglinów wraz z Hruszowem przyłączono do gminy Herzmanice, a w 1890 odzyskał samorządność.

Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 86 budynkach mieszkalnych w Muglinowie na obszarze 216 hektarów mieszkało 1550 osób. co dawało gęstość zaludnienia równą 717.6 os./km² i przeszło 18 osób na 1 budynek mieszkalny. 1520 98.1% mieszkańców było katolikami, 23 1.5% ewangelikami a 7 0.5% wyznawcami judaizmu, 929 59.9% było polsko-, 465 30% czesko- a 57 3.7% niemieckojęzycznymi. Do 1910 liczba budynków wzrosła do 171 a mieszkańców do 2647, z czego 2551 było zameldowanych na stałe, 1662 65.2% było czesko-, 753 29.5% polsko- a 136 5.3% niemieckojęzycznymi, 2551 96.4% było katolikami, 29 1.1% ewangelikami, 16 0.6% kalwinistami, 40 1.5% żydami a 11 0.4% osób było jeszcze innej religii lub wyznania.

W 1920 roku miejscowość znalazła się w granicach Czechosłowacji, a w 1939 w granicach Protektoratu Czech i Moraw. 1 lipca 1941 roku została przyłączona do Morawskiej Ostrawy. Spod administracji niemieckiej wydostała się wraz z dotarciem Armii Czerwonej w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1945 roku.