Poprzednia

ⓘ Wątpienie
                                     

ⓘ Wątpienie

Wątpienie – przeciwieństwo pewności, pojęcie oznaczające: brak asercji u kogoś co do tego, czy jakiś fakt rzeczywiście zachodzi; brak asercji u kogoś co do tego, czy jakieś zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Niekiedy wyróżnia się wątpienie refleksyjne i wątpienie spontaniczne. Wątpienie refleksyjne stanowi skutek metodycznego zbadania jakiegoś stanowiska, podczas gdy wątpienie spontaniczne pojawia się, gdy jakieś stanowisko intuicyjnie wydaje się komuś nieprawdziwe/niesłuszne.

Szczególnego znaczenia nabrało pojęcie wątpienia w filozofii Kartezjusza, gdzie przybrało postać wątpienia metodycznego. Wątpienie metodyczne występuje w kartezjańskiej metodzie filozoficznej, jako zasadniczy element sceptycyzmu metodycznego, w której w celu znalezienia niepodważalnych podstaw wiedzy czasowo odrzuca się lub zawiesza wszelkie tezy, które budzić mogą jakiekolwiek wątpliwości.

Ponadto wyróżnić można pojęcie wątpienia w sensie psychologicznym. Wątpienie w tym sensie stanowić może: 1 wewnętrzny konflikt między akceptowaniem lub nie rzeczywistego istnienia czegoś; 2 wewnętrzny konflikt między akceptowaniem lub nie jakichś twierdzeń.

                                     
  • szósta długogrająca LP płyta zespołu Neurosis, wydana w 1999 roku. Bez wątpienia jedna z najlepszych w dotychczasowym dorobku zespołu, wprowadziła nowe
  • Cabrery. Bezpośrednia przyczyna jego śmieri pozostaje tajemnicą, bez wątpienia jednak związana jest z muzułmańskimi atakami wynikającymi z pierwszej
  • Wiklefie Jędrzej Gałka z Dobczyna: Lachowie, Niemcowie, Wszyćcy językowie, Wątpicie - li w mowie I wszego pisma słowie - Wiklef prawdę powie. W niektórych pentastychach
  • Douglas musi uwolnić mężczyzn podejrzanych o zabójstwo chłopca. Zaczyna wątpić w sens swojej pracy. Trafia do tajnej organizacji sędziów, którzy na własną
  • Moskwie. Znany był z sympatii wobec Związku Radzieckiego i Stalina, co bez wątpienia miało istotny wpływ na politykę prezydenta USA wobec Związku Radzieckiego
  • także utwory o miłości. Najważniejszymi wokalistami ery rocksteady bez wątpienia są Ken Boothe, Delroy Wilson, czy Alton Ellis, natomiast grupy to The
  • stosowania okrutnych męk co wydaje się dyskusyjne, jako że kołyska bez wątpienia narażała osobę torturowaną na dotkliwy ból Aleksander Brückner, Encyklopedia
  • stwierdzenia, iż jedynie uświadomienie sobie zwątpienia jest bezwzględnie pewne. Wątpienie jest aktem myśli. Fakt myślenia jest zdaniem Kartezjusza oczywisty i dany

Użytkownicy również szukali:

bez wątpienia, wątpia,

...
...
...