Poprzednia

ⓘ Oławski Węzeł Wodny
Oławski Węzeł Wodny
                                     

ⓘ Oławski Węzeł Wodny

Oławski Węzeł Wodny – węzeł wodny położony w Oławie, którego podstawę stanowi rzeka Odra wraz z jej kanałami bocznymi. W obrębie tego węzła wodnego wybudowano między innymi Stopień Wodny Oława, którego podstawowymi budowlami piętrzącymi są: Jaz Oława, Śluza Oława i Śluza Oława II, oraz Elektrownia Wodna Oława. Do Oławskiego Węzła Wodnego rzeka Odra dopływa pojedynczym korytem, tam rzeka rozdziela się na trzy zasadnicze ramiona:

  • kanał boczny, żeglugowy, na którym położona jest Śluza Oława II.
  • kanał młynówki, na którym położona jest Elektrownia Wodna Oława II
  • główne koryto rzeki, na którym położony jest Jaz Oława oraz na położonym przy jazie przekopie Śluza Oława I

Następnie rzeka ponownie łączy się w jedno koryto rzeczne.

Odcinek rzeki Odry przepływającej przez Oławski Węzeł Wodny położony jest na skanalizowanym odcinku rzeki, tj. takim, dla którego każdy z odcinków stanowisk pozostaje w zasięgu oddziaływania określonego stopnia wodnego. Powyżej Stopnia Wodnego Oława rzeka Odra pozostaje w zasięgu tego stopnia, aż do poprzedniego stopnia wodnego, jakim jest Stopień Wodny Lipki, natomiast następnym stopniem wodnym na tej rzece jest Stopień Wodny Ratowice. Jaz Oława położony jest w 213.30 km biegu rzeki Odra. W Oławie zlokalizowany jest port rzeczny Oława oraz stanica wodna. Dla turystyki wodnej węzeł wodny w Oławie oceniany jest jako bardzo atrakcyjny, szczególnie pod względem powiązań komunikacyjnych powiązania z transportem drogowym i kolejowym, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, szlaków kajakowych Odry i Oławy, oraz bazy turystycznej i atrakcji turystycznych, ale nie wykorzystany. Ponadto istniejąca infrastruktura wodna, a szczególnie część budowli hydrotechnicznych, oceniane są jako elementy predysponowane do uwzględnienia w planowanym Muzeum Odry. Istnieją także plany utworzenia w tym rejonie Nadodrzańskiego Oławsko-Wrocławskiego Parku Krajobrazowego.

Rzeka Odra na tym odcinku stanowi Odrzańską Drogę Wodną, będącą częścią europejskiej drogi wodnej E-30 i stanowi zgodnie z polskimi przepisami śródlądową drogę wodną. Przez Oławski Węzeł Wodny przebiegają dwa szlaki żeglugowe:

  • boczny, poprowadzony głównym korytem Odry, w tym przez Śluzę Oława I.
  • główny, poprowadzony przez przekop skracający, w tym przez Śluzę Oława II

Przekop, na którym zlokalizowana jest Śluza Oława II, wybudowany został w latach 1777-1789, a pierwsza śluza powstała już w latach 1782-1783.

Przez Oławę, oprócz rzeki Odra, przepływaną także inne rzeki i mniejsze cieki. Są to między innymi rzeka Oława, oraz inne, mniejsze cieki mające w mieście Oława swoje ujście do Odry lub Oławy.

Użytkownicy również szukali:

odra rzeka mapa, rzeki wrocławia mapa, śluza szczytniki,

...
...
...