Poprzednia

ⓘ Budynek Seminarium Duchownego w Bydgoszczy
Budynek Seminarium Duchownego w Bydgoszczy
                                     

ⓘ Budynek Seminarium Duchownego w Bydgoszczy

Po zakończeniu II wojny światowej w budynku nadal mieściły się szkoły średnie. W latach 50. i 60. XX w. znajdowała się tu Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego, a także II Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zawodowa Szkoła Metalowa i Technikum Budowlane.

W 1968 r. podarowano go Wyższej Szkole Inżynierskiej, założonej w 1951 r. Umieszczono w nim powołany rok wcześniej Wydział Budownictwa Lądowego tej uczelni. W 1974 r. Wyższa Szkoła Inżynierska połączyła się z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu i zmieniła nazwę na Akademia Techniczno-Rolnicza, a w 2006 r. na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W 1992 r. rozpoczęto proces przenoszenia jednostek Wydziału Budownictwa z budynku przy ul. Grodzkiej do ośrodka ATR w Fordonie. Do nowych pomieszczeń przeprowadziły się m.in. władze wydziału oraz większość jednostek organizacyjnych. Te które pozostały, znacznie poprawiły swoje warunki lokalowe. Przenosin wszystkich jednostek dokonano do 2007 r.

W tym roku do budynku przeniesiono istniejące od 2004 r. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bpa Michała Kozala. Jest to zarazem sekcja zamiejscowa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcąca na kierunku teologii pastoralnej o specjalności kapłańskiej. W latach 2006-2008 budynek został wyremontowany. Oczyszczona została także elewacja ceglana.

                                     

1. Architektura

Starsza, ceglana część budynku nawiązuje do form neogotyckich pruskiego stylu narodowego, nowsza, otynkowana do neobaroku.

Bryła starsza jest symetryczna, z dwoma ryzalitami na osi, kryta niskim dachem czterospadowym. W ryzalicie frontowym w przyziemiu znajdują się otwory drzwiowe w formie potrójnej arkady. Ryzalit zamknięty jest u góry ścianką attykową, zwieńczoną sterczynami.

Nowsza część budynku, posiada w narożniku pseudowieżyczkę krytą dachem hełmowym.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...