Poprzednia

ⓘ Marklowice Dolne
Marklowice Dolne
                                     

ⓘ Marklowice Dolne

Marklowice Dolne – wieś i gmina katastralna we wschodniej części gminy Piotrowice koło Karwiny, w powiecie Karwina, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Położona na Wysoczyźnie Kończyckiej, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia 493.43 ha, w 2001 liczba mieszkańców wynosiła 1371, zaś w 2010 odnotowano 433 adresy. Przez miejscowość przepływa rzeka Piotrówka.

                                     

1. Historia

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana została w łacińskim dokumencie Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna ok. 1305 w szeregu wsi zobowiązanych do płacenia dziesięciny biskupstwu we Wrocławiu, w postaci item Marclowitz debent esse triginta mansi. Zapis ten oznaczał, że wieś zobowiązana została do płacenia dziesięciny z 30 łanów mniejszych. Jej powstanie wiąże się z przeprowadzaną pod koniec XIII wieku na terytorium późniejszego Górnego Śląska wielką akcją osadniczą tzw. łanowo-czynszową. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 piastowskiego polskiego Księstwa Cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskiego przez Habsburgów wraz z regionem aż do 1918 roku w monarchii Habsburgów potocznie Austrii.

Podział na części Dolną i Górną nastąpił w XVII wieku. Zostały one z powrotem administracyjnie połączone w połowie XIX wieku.

W 1360 wzmiankowany został miejscowy kościół. Miejscową parafię pod pw. św. Mikołaja pierwotnie założono jeszcze w XIV lub w pierwszej połowie XV wieku i po raz pierwszy wzmiankowano w sprawozdaniu z poboru świętopietrza sporządzonym przez archidiakona opolskiego Mikołaja Wolffa w 1447 jako jedną z 51 w archiprezbiteracie cieszyńskim pod nazwą Merclowicz. Na podstawie wysokości opłaty w owym sprawozdaniu liczbę ówczesnych parafian oszacowano na 90. W okresie Reformacji przejęty przez ewangelików, a w 1654 przywrócony katolikom. Obecny kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego postawiony został na jego miejscu w 1739.

Według austriackiego spisu ludności z 1910 roku Marklowice Dolne będące częścią gminy Marklowice miało 982 mieszkańców w 126 domach, z czego 932 było zameldowanych na stałe, 921 98.8% było polsko-, a 11 1.2% czeskojęzycznymi, 957 97.5% było katolikami, 9 0.9% ewangelikami, 4 0.4% kalwinistami, 13 1.3% wyznawcami judaizmu, zaś 1 osoba była innej religii lub wyznania. Dla porównania w tym samym roku w Marklowicach Górnych w 69 domach mieszkało 530 osób, 524 było zameldowanych na stałe.

W 1920 dochodzi do podziału Śląska Cieszyńskiego jak również Marklowic. Dolne znalazły się w Czechosłowacji a Górne w Polsce. W 1921 w Marklowicach Dolnych mieszkało 1141 osób w 130 domach. Po aneksji Zaolzia przez Polskę państwowa granica została na krótko zastąpiona wewnątrzpaństwową granicą powiatów frysztackiego Dolne i cieszyńskiego Górne. Po drugiej wojnie światowej powróciła granica państwowa, zaś Marklowice Dolne w 1952 znalazły się w granicach administracyjnych Piotrowic koło Karwiny.

                                     

2. Turystyka i zabytki

Przez miejscowość przechodzą trasy rowerowe:

  • czeska trasa rowerowa nr 6097 – Marklowice Dolne – Karwina – Olbrachcice 18 km
  • "Szlak Zamków nad Piotrówką" – Kończyce Wielkie – Kończyce Małe – Zebrzydowice – Marklowice Górne – Marklowice Dolne – Pierstna – Piotrowice koło Karwiny – Skrbeńsko – Gołkowice 25 km
  • trasa rowerowa gminy Piotrowice koło Karwiny 8.6 km

Najważniejszym zabytkiem jest drewniany kościół Wniebowstąpienia Pańskiego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...