Poprzednia

ⓘ Przemysław Pacia
                                     

ⓘ Przemysław Pacia

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999.

Do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wstąpił w 1981, a od 1990 należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bez powodzenia kandydował w 2010 i 2014 do sejmiku wielkopolskiego oraz w 2011 do Sejmu.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w kilku firmach, prowadził też własną działalność gospodarczą. Od 2000 związany z administracją publiczną. Pełnił funkcje wicedyrektora Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego 2000–2002 i dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 2002–2007. 27 grudnia 2007 objął urząd wicewojewody wielkopolskiego, odpowiedzialnego za realizację zadań m.in. z zakresu polityki społecznej, spraw obywatelskich i cudzoziemców oraz zarządzania Funduszami Europejskimi. 22 września tegoż roku zakończył pełnienie funkcji wicewojewody wielkopolskiego. 1 października 2014 został dyrektorem kontrolowanej przez skarb państwa spółki z o.o. Stadnina Koni w Iwnie.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...