Poprzednia

ⓘ Medialab
Medialab
                                     

ⓘ Medialab

Medialab, media lab – forma interdyscyplinarnego działania umożliwiająca wspólną pracę i uczenie się osób o różnych umiejętnościach z wykorzystaniem mediów i technologii.

Poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy między osobami o zróżnicowanych kompetencjach, np. artystami, projektantami, programistami, edukatorami, aktywistami społecznymi i badaczami, możliwe są prace zmierzające do zdefiniowania i rozwiązania problemów przy wykorzystaniu metod pracy projektowej. Działania medialabowe mogą mieć charakter edukacyjny, artystyczny, społeczny lub badawczy, często niekomercyjny i eksperymentalny. Specyfiką działań medialabowych jest dążenie do otwartości, przejawiającej się w wykorzystaniu otwartych licencji, narzędzi, danych, języków i zasobów. Medialab wartościuje pracę zespołową, umożliwiającą wielość perspektyw w podejściu do rozwiązywania problemów.

                                     

1. Historia

Uznaje się, że pierwszy media lab na świecie powstał jako wydział szkoły architektury i urbanistyki wchodzącej w skład Massachusetts Institute of Technology. MIT Media Lab został założony przez profesora MIT Nicholasa Negroponte i byłego rektora uczelni Jeromea Wiesnera w 1985 roku. Wydział specjalizuje się w pracach nad projektami łączącymi technologie i multimedia. Sławę przyniosły mu publikacje na łamach Wired i Red Herring o praktycznych wynalazkach z zakresu m.in. sieci bezprzewodowych, sieci sensorowych, przeglądarek internetowych i systemu World Wide Web.

Po najbardziej znanym Media Labie MIT powstały one także w innych miejscach na świecie – nie zawsze przy instytucjach naukowych. Przykłady z Europy to Medialab Prado i Media Lab Helsinki.

                                     

2. Medialaby w Polsce

Pierwszy w Polsce media lab został zorganizowany pod hasłem "Obóz Kultury 2.0" w ramach projektu Kultura 2.0 w dniach 12-16 sierpnia 2010 roku w miejscowości Chrzelice pod Opolem. Spotkanie około 50 osób stanowiło pierwsze podejście do stworzenia trwałej platformy współpracy osób działających na polach edukacji, aktywizmu, sztuki i techniki. MediaLab Chrzelice został zorganizowany z inicjatywy Fundacji Ortus, Mirosława Filiciaka Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Alka Tarkowskiego Creative Commons Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami projektu byli: Narodowy Instytut Audiowizualny, Creative Commons Polska oraz Komisja Historii i Tradycji Ziemi Chrzelickiej.

W ramach Obozu Kultury 2.0 - MediaLab Chrzelice odbyła się seria prezentacji na temat Kultury 2.0 i występów artystycznych. Stworzono również pamiątkowy mural. Uzupełnienie stanowiło doroczne lokalne święto - Dni Chrzelic. Główną część Obozu Kultury 2.0 stanowiły cztery warsztaty z wykorzystaniem technologii cyfrowych: muzycznych instalacji interaktywnych w oparciu o program Pure Data prowadzone przez artystę i informatyka Pawła Janickiego z Centrum Sztuki WRO; projektowania urządzeń elektronicznych gadżetów na bazie platformy Arduino Daniel Soltis z Tinker London; digitalizacji lokalnego dziedzictwa w ramach m.in. projektu OpenStreetMap ; warsztaty audiowizualne z wykorzystaniem oprogramowania Fluxus Melinda Sipos i Gábor Papp z Kitchen Budapest.

Doświadczenia z Obozu Kultury 2.0 zostały udokumentowane w seriach zdjęć, filmów i artykułów. Stały się też przedmiotem publikacji w formie elektronicznej i drukowanej z dołączoną płytą z zapisem wykładów, koncertów oraz wywiadów z uczestnikami i prowadzącymi obóz. W 2011 Fundacja "Ortus” opublikowała zbiór tekstów teoretycznych i porad z zakresu tworzenia medialabów. W okresie grudzień 2012-styczeń 2013 Fundacja "SocLab” i Fundacja "Ortus” przeprowadziły badanie oceniające działania na rzecz budowy stałych instytucji typu medialab w Polsce.

W Katowicach od 2012 roku – jako część Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek – działa Medialab Katowice.

W Gdańsku, przy Instytucie Kultury Miejskiej, działa Medialab skoncentrowany na cyfrowych zasobach instytucji kultury, popularyzacji i ponownym wykorzystaniu domeny publicznej. Projekty medialabowe angażują zespoły łączące pracowników instytucji kultury, programistów, bibliotekarzy itp. Wśród działań znajdują się szkolenia, warsztaty i konsultacje dla sektora kultury oraz rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z konkretną instytucją. Projekt PANkreator – efekt współpracy z PAN Biblioteką Gdańską.

                                     

3. Publikacje

  • Karol Piekarski red.: Metody badania i odkrywania miasta oparte na danych Katowice Miasto Ogrodów, 2015
  • Karol Piekarski red.: Przyjemność eksperymentowania. Medialab Katowice 2012 Katowice Miasto Ogrodów, 2012
                                     
  • studenci i pracownicy Aesthetics and Computation Group ACG działającym w MediaLab w amerykańskim MIT, Ben Fry i Casey Reas. Processing oparty jest w dużej
  • magazyn komiksowy wydawany w latach 2000 - 2007 w Łodzi przez wydawnictwa MediaLab oraz Graficon ogółem ukazało się trzynaście numerów Redaktorem naczelnym
  • Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki Targ o Węglowy Akademia Active Citizens Medialab Gdańsk Obserwatorium Kultury Instytut Kultury Miejskiej jest operatorem
  • MIASTA OGRODÓW. W ramach instytucji funkcjonuje również innowacyjny projekt Medialab Katowice składający się z warsztatów, wykładów i prezentacji na temat kultury
  • eksperymentalnego systemu trasowania peer - to - peer opracowanego przez FreakNet MediaLab utworzonego w celu stworzenia rozproszonej sieci, anonimowej i wolnej od
  • prowadząc do ironicznej tragedii. W 2003 roku, wykładowcy i studenci z kursu MediaLab Arts Uniwersytetu Plymouth wykorzystali grant w wysokości 2000 funtów pochodzący

Użytkownicy również szukali:

...
...
...