Poprzednia

ⓘ Sucha Średnia
Sucha Średnia
                                     

ⓘ Sucha Średnia

Sucha Średnia – część miasta Hawierzowa w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach. Jest to także gmina katastralna o powierzchni 595.63 ha, położona w północno-wschodniej części miasta. W 2010 liczba mieszkańców wynosiła 5.169, zaś w 2010 odnotowano 1020 adresów.

                                     

1. Historia

Sucha Średnia wyodrębniła się z Suchej Dolnej i Suchej Górnej. W 1725 wzmiankowano Statek w Postrzedni Suchey leżyczy.

Po zniesieniu poddaństwa miejscowość stanowiła gminę na Śląsku Austriackim, w powiecie sądowym Frysztat, najpierw w powiecie cieszyńskim, potem w samodzielnym powiecie politycznym Frysztat. Już pod koniec XVIII wieku w okolicy odnaleziono pokłady węgla, co przyczyniło się do rozwoju ekonomicznego i demograficznego okolicy jak i samej Suchej Średniej, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku. Od 1880 do 1910 roku liczba mieszkańców wzrosła z 860 do 3052, m.in. dzięki znacznej imigracji z Galicji, którzy jednak łatwo ulegali czechizacji. W tym samym okresie odsetek deklaracji języka polskiego w powyższych spisach spadł z 67.8% w 1880 do 55.3% 1666 osób w 1910. Ponadto w 1910 1289 mieszkańców 42.8% było czesko-, 55 1.8% niemiecko- a 3 0.1% posługiwało się jeszcze innym językiem, 1872 61.3% było katolikami, 1145 37.5% ewangelikami, 19 0.6% wyznawcami judaizmu a 16 0.5% innej religii lub wyznania. Tradycyjnie miejscowość zamieszkała była przez polskojęzycznych Lachów, posługujących się odmianą gwary cieszyńskiej.

Pod względem politycznym miejscowość była zdominowana przez socjalistów. W pierwszych powszechnych wyborach do parlamentu wiedeńskiego w latach 1907 i 1911 dwukrotnie wygrał tu polski socjalista Tadeusz Reger. W 1911 czeski socjaldemokratyczny kontrkandydat Regera nazwiskiem Gardawski zdobył tu zaledwie trochę ponad 5 % głosów.

Po I wojnie światowej doszło do polsko-czechosłowackiego sporu granicznego o Śląsk Cieszyński. Według porozumienia lokalnych organów władzy Sucha Średnia i Sucha Dolna zostały podporządkowane czechosłowackiej administracji, a Sucha Górna polskiej. W październiku 1938 została wraz z Zaolziem zaanektowana przez Polskę, a w II wojnie światowej przez nazistowskie Niemcy. Po wojnie przywrócona Czechosłowacji.