Poprzednia

ⓘ International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
                                     

ⓘ International Journal of Applied Mathematics and Computer Science

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym wydawanym od roku 1991 przez Uniwersytet Zielonogórski przy współpracy z De Gruyter Poland oraz Lubuskim Towarzystwem Naukowym, pod auspicjami Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.

                                     

1. Cel i zakres

Czasopismo prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych w licznych obszarach związanych z szeroko rozumianą matematyką stosowaną i informatyką techniczną, obejmujących w szczególności:

 • współczesną teorię i praktykę sterowania,
 • matematykę stosowaną i metody optymalizacji matematycznej,
 • metody matematyczne w naukach technicznych, informatyce i inżynierii medycznej.
 • techniki sztucznej inteligencji i ich zastosowania,
                                     

2. Rada wydawnicza

 • Zastępca: prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński,
 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, czł. rzecz. PAN,
 • Członkowie: ponad 50 naukowców z ośrodków w Polsce, Europie, USA i Kanadzie oraz Azji.
                                     

3. Indeksacja wybrane

 • Directory of Open Access Journals
 • DBLP Computer Science Bibliography
 • Polish Digital Mathematics Library DML-PL
 • Index Copernicus
 • Summon Serials Solutions/ProQuest
 • CNKI Scholar China National Knowledge Infrastructure
 • Referativnyi Zhurnal VINITI
 • Current Index to Statistics
 • Microsoft Academic
 • Mathematical Reviews MathSciNet
 • Inspec
 • Applied Mechanics Reviews
 • Digital Library of Zielona Góra
 • EBSCO - Academic Search, Applied Science & Technology Source, Computers & Applied Sciences Complete, Engineering Collection: India, Engineering Source, Polytechnic Studies Collection: India, TOC Premier, Discovery Service, Reaxys
 • Google Scholar
 • ACM Digital Library
 • Zentralblatt Math.
 • ProQuest - Advanced Technologies Database with Aerospace, Computer and Information Systems Abstracts, Earthquake Engineering Abstracts, High Tech Research Database, Mechanical & Transportation Engineering Abstracts, Technology Research Database
 • Clarivate Analytics dawniej Thomson Reuters - Journal Citation Reports/Science Edition, Science Citation Index Expanded, Web of Science
 • WorldCat OCLC
 • Elsevier - Compendex, Engineering Village, SCOPUS
 • BazTech


                                     
 • Computer Science Machine Graphics and Vision oraz Journal of Applied Mathematics and Computer Science Societas Humboldtiana Polonorum, Stowarzyszenia Stypendystów
 • redakcyjnej czasopisma Applied Mathematics and Computer Science Zielona Góra, Poland 1990 - 1999 członek rady redakcyjnej czasopisma Journal of Electrical Engineering
 • Universities EJPAU Journal of Theoretical and Applied Mechanics Scientific Research of Institute of Mathematics and Computer Science Od 2002 organizował
 • Search Applied to Card Selection in Magic: The Gathering. W: CIG 09 Proceedings of the 5th international conference on Computational Intelligence and Games
 • współautor: D H Owens Applied mathematics and computer science Vol. 5 1995 3 Simple two degree of freedom structures and their properties współautorzy:
 • 0923 - 9820. PMID: 17123025. Ilan Eshel. Clone - Selection and Optimal Rates of Mutation. Journal of Applied Probability 10 4 s. 728 738, 1973. Sheffield
 • Szczesny. Algorithms of grade correspondence - cluster analysis. The Collected Papers of Theoretical and Applied Computer Science 6 1 4 s. 3 20, 1995

Użytkownicy również szukali:

...
...
...