Poprzednia

ⓘ Motyle Polski
                                     

ⓘ Motyle Polski

Motyle Polski – lista gatunków motyli wykazanych z terenu Polski. Według danych zawartych w Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, na terenie Polski wykazano do 2004 roku 3168 gatunków motyli. Co roku opisywane lub stwierdzane są kolejne gatunki.

Występujące w Polsce bielinkowate, modraszkowate, paziowate, powszelatkowate, rusałkowate i wielenowate, tradycyjnie traktowane jako motyle dzienne, opisuje odrębny artykuł:

                                     

1. Zeugloptera

Skrzydliniakowate Micropterigidae

W Polsce 7 gatunków, w tym:

 • Micropterix aruncella
 • Micropterix aureatella
 • Micropterix tunbergella
 • Micropterix osthelderi
 • Micropterix calthella
 • Micropterix mansuetella
 • Micropterix aureoviridella
                                     

2. Glossata: Dacnonypha

Plątaczkowate Eriocraniidae

W Polsce 7 gatunków, w tym:

 • Eriocrania subpurpurella
 • Eriocrania semipurpurella
 • Eriocrania sparrmannella
 • Eriocrania chrysolepidella
 • Eriocrania cicatricella
 • Eriocrania unimaculella
 • Eriocrania sangii
                                     

3. Glossata: Exoporia

Niesobkowate Hepialidae

W Polsce 6 gatunków, w tym:

 • Triodia sylvina
 • Pharmacis lupulina
 • Phymatopus hecta
 • Hepialus humuli – niesobka chmielanka
 • Pharmacis fusconebulosa
 • Pharmacis carna
                                     

4. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura

Amphisbatidae

W Polsce stwierdzono 6 gatunków:

 • Amphisbatis incongruella
 • Pseudatemelia elsae
 • Pseudatemelia josephinae
 • Pseudatemelia flavifrontella
 • Lypusa maurella
 • Pseudatemelia subochreella

Autostichidae

W Polsce stwierdzono 2 gatunki:

 • Oegoconia deauratella
 • Oegoconia uralskella

Batrachedridae

W Polsce stwierdzono 2 gatunki:

 • Batrachedra pinicolella
 • Batrachedra praeangusta

Blastobasidae

W Polsce stwierdzono 4 gatunki:

 • Blastobasis phycidella
 • Hypatopa inunctella
 • Hypatopa segnella
 • Hypatopa binotella

Chimabachidae

W Polsce stwierdzono 3 gatunki:

 • Dasystoma salicella
 • Diurnea lipsiella
 • Diurnea fagella

Choreutidae

W Polsce stwierdzono 6 gatunków:

 • Tebenna bjerkandrella
 • Choreutis pariana
 • Prochoreutis myllerana
 • Choreutis diana
 • Prochoreutis sehestediana
 • Anthophila fabriciana

Douglasiidae

W Polsce stwierdzono 5 gatunków:

 • Tinagma perdicella
 • Tinagma ocnerostomella
 • Tinagma anchusella
 • Tinagma balteolella
 • Klimeschia transversella

Ethmiidae

W Polsce stwierdzono 7 gatunków:

 • Ethmia pusiella
 • Orophia ferrugella
 • Ethmia bipunctella
 • Ethmia terminella
 • Ethmia dodeceaa
 • Ethmia fumidella
 • Ethmia quadrillella

Heliodinidae

W Polsce stwierdzono tylko 1 gatunek:

 • Heliodines roesella

Heliozelidae

W Polsce 6 gatunków:

 • Antispila metallella
 • Antispila treitschkiella
 • Antispilina ludwigi
 • Heliozela sericiella
 • Heliozela resplendella
 • Heliozela hammoniella

Hypertrophidae

W Polsce stwierdzono 3 gatunki:

 • Hypercallia citrinalis
 • Anchinia daphnella
 • Anchinia cristalis

Eublemminae

 • Eublemma polygramma
 • Eublemma minutata
 • Eublemma purpurina

Hypeninae

 • Hypena rostralis
 • Hypena obesalis
 • Hypena proboscidalis – rozszczepka śnicianka
 • Hypena crassalis

Hypenodinae

 • Schrankia costaestrigalis
 • Hypenodes humidalis
 • Schrankia taenialis

Phytometrinae

 • Colobochyla salicalis
 • Phytometra viridaria
 • Trisateles emortualis

Nasierszycowate Endromididae

W Polsce 1 gatunek:

 • nasierszyca brzozówka Endromis versicolora

Opostegidae

W Polsce 3 gatunki:

 • Pseudopostega crepuscullella
 • Opostega salaciella
 • Pseudopostega auritella

Pawicowate Saturniidae

W Polsce 3 gatunki:

 • lotnica zyska Aglia tau
 • pawica gruszówka Saturnia pyri
 • pawica grabówka Saturnia pavonia

Pomrowicowate Limacodidae

W Polsce 2 gatunki:

 • Apoda avellana – pomrowica leszczynówka
 • Heterogenea asella

Przelotnicowate Lemoniidae

W Polsce 2 gatunki:

 • ugorówka przelotnica Lemonia dumi
 • ugorówka złotnica Lemonia taraxaci

Roeslerstammiidae

W Polsce 2 gatunki:

 • Roeslerstammia erxlebella
 • Roeslerstammia pronubella

Rozstrzępiakowate Aluctidae

W Polsce 5 gatunków:

 • Alucita desmodactyla
 • Alucita dodecadactyla
 • Alucita hexadactyla
 • Alucita huebneri
 • Alucita grammodactyla

Trociniarkowate Cossidae

W Polsce 4 gatunki, w tym:

 • Acossus terebra
 • cossus – trociniarka czerwica
 • Phragmataecia castaneae
 • Zeuzera pyrina – torzyśniad kasztanówka

Zwójkowate Tortricidae

W Polsce do 2011 roku stwierdzono 452 gatunki, a w 2016 baza Biodiversity Map podaje 455 gatunków:                                     

4.1. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Amphisbatidae

W Polsce stwierdzono 6 gatunków:

 • Amphisbatis incongruella
 • Pseudatemelia elsae
 • Pseudatemelia josephinae
 • Pseudatemelia flavifrontella
 • Lypusa maurella
 • Pseudatemelia subochreella
                                     

4.2. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Autostichidae

W Polsce stwierdzono 2 gatunki:

 • Oegoconia deauratella
 • Oegoconia uralskella
                                     

4.3. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Batrachedridae

W Polsce stwierdzono 2 gatunki:

 • Batrachedra pinicolella
 • Batrachedra praeangusta
                                     

4.4. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Bucculatricidae

W Polsce stwierdzono 18 gatunków:

 • Bucculatrix cidarella
 • Bucculatrix ratisbonensis
 • Bucculatrix bechsteinella
 • Bucculatrix absinthii
 • Bucculatrix humiliella
 • Bucculatrix maritima
 • Bucculatrix ulmifoliae
 • Bucculatrix ulmella
 • Bucculatrix nigricomella
 • Bucculatrix cristatella
 • Bucculatrix artemisiella
 • Bucculatrix frangutella
 • Bucculatrix thoracella
 • Bucculatrix albedinella
 • Bucculatrix demaryella
 • Bucculatrix rhamniella
 • Bucculatrix gnaphaliella
 • Bucculatrix noltei
                                     

4.5. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Barczatkowate Lasiocampidae

W Polsce 19 gatunków:

 • barczatka koniczynówka Lasiocampa trifolii
 • barczatka miesięcznica Cosmotriche lunigera
 • barczatka dębówka Lasiocampa quercus
 • barczatka malinówka Macrothylacia rubi
 • barczatka frankońska Malacosoma franconica
 • barczatka rymikola Eriogaster rimicola
 • barczatka kataks Eriogaster catax
 • barczatka puchowica Eriogaster lanestris
 • barczatka borówczanka Phyllodesma ilicifolia
 • barczatka osiczanka Phyllodesma tremulifolia
 • barczatka śliwienica Odonestes pruni
 • barczatka głogowica Trichiura crataegi
 • barczatka dębolistna Gastropacha quercifolia
 • barczatka chochołówka Gastropacha populifolia
 • barczatka napójka Euthrix potatoria
 • barczatka pierścieniówka barczatka pierścienica Malacosoma neustria
 • barczatka osinówka Poecilocampa populi
 • barczatka sosnówka Dendrolimus pini
 • barczatka wilczomleczówka Malacosoma castrensis


                                     

4.6. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Chimabachidae

W Polsce stwierdzono 3 gatunki:

 • Dasystoma salicella
 • Diurnea lipsiella
 • Diurnea fagella
                                     

4.7. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Choreutidae

W Polsce stwierdzono 6 gatunków:

 • Tebenna bjerkandrella
 • Choreutis pariana
 • Prochoreutis myllerana
 • Choreutis diana
 • Prochoreutis sehestediana
 • Anthophila fabriciana
                                     

4.8. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Cosmopterigidae

W Polsce stwierdzono 17 gatunków:

 • Sorhagenia rhamniella
 • Stagmatophora heydeniella
 • Cosmopterix zieglerella
 • Pyroderces klimeschi
 • Cosmopterix schmidiella
 • Cosmopterix orichalcea
 • Pancalia schwarzella
 • Cosmopterix lienigiella
 • Cosmopterix scribaiella
 • Vulcaniella pomposella
 • Eteobalea serratella
 • Eteobalea anonymella
 • Sorhagenia janiszewskae
 • Sorhagenia lophyrella
 • Vulcaniella extremella
 • Pancalia leuwenhoekella
 • Limnaecia phragmitella
                                     

4.9. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Douglasiidae

W Polsce stwierdzono 5 gatunków:

 • Tinagma perdicella
 • Tinagma ocnerostomella
 • Tinagma anchusella
 • Tinagma balteolella
 • Klimeschia transversella
                                     

4.10. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Drążelowate Momphidae

W Polsce stwierdzono 7 gatunków:

 • Mompha propinquella
 • Mompha epilobiella
 • Mompha raschkiella
 • Mompha miscella
 • Mompha sturnipennella
 • Mompha subbistrigella
 • Mompha divisella
 • Mompha idaei
 • Mompha terminella
 • Mompha conturbatella
 • Mompha bradleyi
 • Mompha langiella
 • Mompha locupletella
 • Mompha ochraceella
 • Mompha lacteella
                                     

4.11. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Epermeniidae

W Polsce stwierdzono 13 gatunków:

 • Epermenia insecurella
 • Epermenia profugella
 • Epermenia strictellus
 • Epermenia scurella
 • Epermenia falciformis
 • Epermenia illigerela
 • Phaulernis dentella
 • Epermenia pontificella
 • Phaulernis statariella
 • Epermenia chaerophyllella
 • Ochromolopis ictella
 • Epermenia iniquellus
 • Phaulernis fulviguttella
                                     

4.12. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Ethmiidae

W Polsce stwierdzono 7 gatunków:

 • Ethmia pusiella
 • Orophia ferrugella
 • Ethmia bipunctella
 • Ethmia terminella
 • Ethmia dodeceaa
 • Ethmia fumidella
 • Ethmia quadrillella
                                     

4.13. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Glyphipterigidae

W Polsce stwierdzono 8 gatunków z podrodziny Acrolepiinae:

 • Digitivalva valeriella
 • Acrolepiopsis assectella
 • Digitivalva granitella
 • Digitivalva perlepidella
 • Digitivalva reticulella
 • Acrolepiopsis betulella
 • Digitivalva arnicella
 • Acrolepia autumnitella
                                     

4.14. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Heliodinidae

W Polsce stwierdzono tylko 1 gatunek:

 • Heliodines roesella
                                     

4.15. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Heliozelidae

W Polsce 6 gatunków:

 • Antispila metallella
 • Antispila treitschkiella
 • Antispilina ludwigi
 • Heliozela sericiella
 • Heliozela resplendella
 • Heliozela hammoniella
                                     

4.16. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Hypertrophidae

W Polsce stwierdzono 3 gatunki:

 • Hypercallia citrinalis
 • Anchinia daphnella
 • Anchinia cristalis
                                     

4.17. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Kraśnikowate Zygaenidae

W Polsce występuje 19 gatunków zaliczanych do tej rodziny:

 • Zygaena loti – kraśnik komonicowiec
 • Zygaena ephialtes – kraśnik goryszowiec
 • Himantopterus dohertyi
 • Zygaena purpuralis – kraśnik purpuraczek
 • Zygaena viciae – kraśnik wykowiec
 • Zygaena osterodensis
 • Zygaena minos
 • Zygaena brizae
 • Rhagades pruni
 • Adscita geryon
 • Zygaena trifolii – kraśnik pięcioplamek
 • Zygaena cynarae
 • Zygaena filipendulae – kraśnik sześcioplamek
 • Zygaena carniolica – kraśnik rzęśniowiec
 • Adscita statices – lśniak szmaragdek
 • Jordanita globulariae
 • Zygaena angelicae
 • Jordanita chloros
 • Zygaena punctum
 • Zygaena lonicerae
                                     

4.18. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Krzywikowate Incurvariidae

W Polsce 8 gatunków:

 • Incurvaria masculella
 • Alloclemensia mesospilella
 • Phylloporia bistrigella
 • Incurvaria pectinea
 • Incurvaria koerneriella
 • Incurvaria praelatella
 • Incurvaria oehlmanniella
 • Incurvaria vetulella
                                     

4.19. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Erebinae

 • Catocala fulminea – wstęgówka śliwica
 • Minucia lunaris – płochlica księżycówka
 • Catocala nupta – wstęgówka pąsówka
 • Euclidia glyphica – wygłoba koniczynówka
 • Lygephila craccae
 • Catocala nymphagoga
 • Catocala puerpera
 • Catocala elocata – wstęgówka czerwonka
 • Catocala sponsa – wstęgówka karmazynka
 • Grammodes stolida
 • Catocala electa – wstęgówka karminówka
 • Euclidia mi – wygłoba szczawiówka
 • Lygephila pastinum – obtocznica pasterka
 • Catephia alchymista
 • Lygephila lusoria
 • Catocala pacta – wstęgówka bagienka
 • Dysgonia algira
 • Catocala fraxini – wstęgówka jesionka
 • Catocala promissa – wstęgówka narzeczona
 • Lygephila viciae
                                     

4.20. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Eublemminae

 • Eublemma polygramma
 • Eublemma minutata
 • Eublemma purpurina
                                     

4.21. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Herminiinae

 • Herminia tarsicrinalis
 • Herminia tarsipennalis
 • Pechipogo plumigeralis
 • Simplicia rectalis
 • Paracolax tristalis
 • Zanclognatha zelleralis
 • Herminia grisealis
 • Pechipogo strigilata
 • Polypogon tentacularia
 • Zanclognatha lunalis
 • Macrochilo cribrumalis
 • Idia calvaria
                                     

4.22. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Hypeninae

 • Hypena rostralis
 • Hypena obesalis
 • Hypena proboscidalis – rozszczepka śnicianka
 • Hypena crassalis
                                     

4.23. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Hypenodinae

 • Schrankia costaestrigalis
 • Hypenodes humidalis
 • Schrankia taenialis
                                     

4.24. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Brudnicowate Lymantriinae

 • Calliteara pudibunda – szczotecznica szarawka
 • Calliteara abietis
 • Gynaephora selenitica
 • Arctornis l-nigrum
 • Lymantria dispar – brudnica nieparka
 • Euproctis similis – kuprówka złotnica
 • Orgyia antiquoides
 • Lymantria monacha – brudnica mniszka
 • Leucoma salicis
 • Orgyia recens
 • Orgyia antiqua – znamionówka tarniówka
 • Penthophera morio
 • Parocneria detrita
 • Euproctis chrysorrhoea – kuprówka rudnica
 • Laelia coenosa – białka wierzbówka
 • Dicallomera fascelina
                                     

4.25. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Phytometrinae

 • Colobochyla salicalis
 • Phytometra viridaria
 • Trisateles emortualis
                                     

4.26. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Namiotnikowate Yponomeutidae

W Polsce stwierdzono 27 gatunków:

 • Yponomeuta irrorella
 • Kessleria alpicella
 • Paraswammerdamia albicapitella
 • Euhyponomeutoides albithoracellus
 • Zelleria hepariella
 • Yponomeuta padella
 • Pseudoswammerdamia combinella
 • Yponomeuta malinellus – namiotnik jabłonaczek
 • Swammerdamia caesiella
 • Yponomeuta plumbella
 • Cedestis subfasciella
 • Scythropia crataegella
 • Swammerdamia passerella
 • Swammerdamia compunctella
 • Swammerdamia pyrella
 • Yponomeuta sedella
 • Yponomeuta cagnagella – namiotnik trzmieliniaczek
 • Paraswammerdamia nebulella
 • Cedestis gysseleniella
 • Yponomeuta rorrella
 • Ocnerostoma piniariella
 • Kessleria saxifragae
 • Kessleria zimmermanni
 • Yponomeuta evonymella – namiotnik czeremszaczek
 • Euhyponomeuta stannella
 • Ocnerostoma friesei
 • Kessleria fasciapennella


                                     

4.27. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Nasierszycowate Endromididae

W Polsce 1 gatunek:

 • nasierszyca brzozówka Endromis versicolora
                                     

4.28. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Opostegidae

W Polsce 3 gatunki:

 • Pseudopostega crepuscullella
 • Opostega salaciella
 • Pseudopostega auritella
                                     

4.29. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Pasynkowate Nepticulidae

W Polsce 101 gatunków, w tym:

 • Trifurcula pallidella
 • Parafomoria helianthemella
 • Ectoedemia agrimoniae
 • Trifurcula immundella
 • Bohemannia pulverosella
 • Trifurcula cryptella
 • Stigmella aceris
 • Trifurcula headleyella
 • Enteucha acetosae
 • Trifurcula beirnei
                                     

4.30. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Pawicowate Saturniidae

W Polsce 3 gatunki:

 • lotnica zyska Aglia tau
 • pawica gruszówka Saturnia pyri
 • pawica grabówka Saturnia pavonia
                                     

4.31. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Płożkowate Oecophoridae

W Polsce stwierdzono 33 gatunki:

 • Bisigna procerella
 • Denisia stipella
 • Denisia nubilosella
 • Batia lunaris
 • Batia internella
 • Denisia similella
 • Hofmannophila pseudospretella
 • Oecophora superior
 • Borkhausenia minutella
 • Crassa tinctella
 • Oecophora bractella
 • Aplota palpella
 • Denisia stroemella
 • Alabonia staintoniella
 • Epicallima bruandella
 • Pleurota bicostella
 • Decantha borkhausenii
 • Endrosis sarcitrella
 • Denisia luctuosella
 • Harpella forficella
 • Batia lambdella
 • Denisia augustella
 • Deuterogonia pudorina
 • Aplota nigricans
 • Borkhausenia fuscescens
 • Metalampra cinnamomea
 • Dasycera oliviella
 • Schiffermuelleria schaefferella
 • Epicallima formosella
 • Borkhausenia luridicomella
 • Crassa unitella
 • Borkhausenia nefrax
 • Minetia criella
                                     

4.32. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Pomrowicowate Limacodidae

W Polsce 2 gatunki:

 • Apoda avellana – pomrowica leszczynówka
 • Heterogenea asella
                                     

4.33. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Prodoxidae

W Polsce stwierdzono 11 gatunków:

 • Lampronia luzella
 • Lampronia provectella
 • Lampronia morosa
 • Lampronia corticella
 • Lampronia flavimitrella
 • Lampronia fuscatella
 • Lampronia capitella
 • Lampronia rupella
 • Lampronia splendidella
 • Lampronia redimitrella
 • Lampronia standfussiella
                                     

4.34. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Przelotnicowate Lemoniidae

W Polsce 2 gatunki:

 • ugorówka przelotnica Lemonia dumi
 • ugorówka złotnica Lemonia taraxaci
                                     

4.35. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Roeslerstammiidae

W Polsce 2 gatunki:

 • Roeslerstammia erxlebella
 • Roeslerstammia pronubella
                                     

4.36. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Rozstrzępiakowate Aluctidae

W Polsce 5 gatunków:

 • Alucita desmodactyla
 • Alucita dodecadactyla
 • Alucita hexadactyla
 • Alucita huebneri
 • Alucita grammodactyla
                                     

4.37. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Scythrididae

W Polsce stwierdzono 26 gatunków:

 • Scythris sinensis
 • Scythris oelandicella
 • Scythris laminella
 • Scythris cicadella
 • Scythris noricella
 • Scythris picaepennis
 • Scythris potentillella
 • Scythris knochella
 • Scythris braschiella
 • Scythris crassiuscula
 • Scythris fuscoaenea
 • Scythris inspersella
 • Scythris cuspidella
 • Scythris fallacella
 • Scythris palustris
 • Scythris bifissella
 • Scythris clavella
 • Scythris gozmanyi
 • Scythris scopolella
 • Scythris obscurella
 • Scythris siccella
 • Scythris muelleri
 • Scythris buszkoi
 • Scythris seliniella
 • Scythris paulella
 • Scythris limbella
                                     

4.38. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Tantnisiowate Plutellidae

W Polsce stwierdzono 7 gatunków:

 • Plutella porrectella
 • Plutella xylostella – tantniś krzyżowiaczek
 • Rhigognostis incarnatella
 • Rhigognostis senilella
 • Rhigognostis annulatella
 • Rhigognostis hufnagelii
 • Eidophasia messingiella
                                     

4.39. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Trociniarkowate Cossidae

W Polsce 4 gatunki, w tym:

 • Acossus terebra
 • cossus – trociniarka czerwica
 • Phragmataecia castaneae
 • Zeuzera pyrina – torzyśniad kasztanówka
                                     

4.40. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Tyszerkowate Tischeriidae

W Polsce 8 gatunków:

 • Coptotriche szoecsi
 • Tischeria dodonaea
 • Tischeria decidua
 • Coptotriche angusticolella
 • Coptotriche heinemanni
 • Tischeria ekebladella – tyszerka płaskowiaczek
 • Coptotriche gaunacella
 • Coptotriche marginea
                                     

4.41. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Wycinkowate Drepanidae

W Polsce stwierdzono następujące gatunki:

 • Drepana curvatula
 • Cymatophorina diluta
 • Tethea or
 • Tetheella fluctuosa
 • Habrosyne pyritoides
 • Sabra harpagula
 • Falcaria lacertinaria
 • Achlya flavicornis
 • Watsonalla cultraria
 • Thyatira batis
 • Drepana falcataria
 • Ochropacha duplaris
 • Cilix glaucata
 • Watsonalla binaria
 • Polyploca ridens
 • Tethea ocularis
                                     

4.42. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Wystrojowate Lyonetiidae

W Polsce stwierdzono następujące gatunki:

 • Leucoptera spartifoliella
 • Lyonetia prunifoliella
 • Leucoptera onobrychidella
 • Leucoptera heringiella
 • Leucoptera lotella
 • Leucoptera lustratella
 • Leucoptera malifoliella
 • Lyonetia clerkella – wystrój wężowiaczek
 • Leucoptera sinuella
 • Lyonetia ledi
 • Lyonetia pulverulentella
 • Leucoptera laburnella
 • Leucoptera aceris
                                     

4.43. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Zawisakowate Sphingidae

W Polsce 20 gatunków:

 • fruczak trutniowiec Hemaris tityus
 • zmrocznik pazik Deilephila porcellus
 • zawisak tawulec Sphinx ligustri
 • zawisak borowiec Sphinx pinastri
 • zmierzchnica trupia główka Acherontia atropos
 • zmrocznik wilczomleczek Hyles euphorbiae
 • nastrosz lipowiec Mimas tiliae
 • zmrocznik gładysz Deilephila elpenor
 • fruczak bujankowiec Hemaris fuciformis
 • postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina
 • zmrocznik oleandrowiec Daphnis nerii
 • nastrosz dębowiec Marumba quercus
 • zawisak powojowiec Agrius convolvuli
 • zmrocznik przytuliak Hyles gallii
 • nastrosz półpawik Smerinthus ocellatus
 • nastrosz topolowiec Laothoe populi
 • nastrosz osinowiec Laothoe amurensis
 • zmrocznik winniczak Hippotion celerio
 • zmrocznik liguryjski Hyles livornica
 • fruczak gołąbek Macroglossum stellatarum
                                     

4.44. Glossata: motyle różnoskrzydłe Heteroneura Zwójkowate Tortricidae

W Polsce do 2011 roku stwierdzono 452 gatunki, a w 2016 baza Biodiversity Map podaje 455 gatunków: