Poprzednia

ⓘ Barbara Sudnik-Wójcikowska
Barbara Sudnik-Wójcikowska
                                     

ⓘ Barbara Sudnik-Wójcikowska

Barbara Sudnik-Wójcikowska – polska botanik, ekolog i geograf roślin.

Od roku 1976 pracuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień doktora w roku 1984, a doktora habilitowanego w roku 1999. Od 2002 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW.

                                     

1. Aktywność naukowa

Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu synantropizacji szaty roślinnej miast Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, oraz opracowań z zakresu chorologii, biologii i ekologii gatunków inwazyjnych iwa rzepieniolistna, oliwnik wąskolistny. Prowadzi badania z zakresu fitogeografii w strefie lasostepu i stepów południa Ukrainy. Obiektem jej zainteresowań jest flora licznych tam kurhanów oraz ich rola w procesie restytucji stepów.

Jest też autorką szeregu prac popularnonaukowych, współautorką programu komputerowego służącego do identyfikacji roślin "Flora ojczysta” oraz 3 tomów z serii Flora Polski.

Uczestniczka wypraw przyrodniczych do krajów basenu Morza Śródziemnego, na Ukrainę, do Rosji, Uzbekistanu, Kazachstanu, Chin, Mongolii, Meksyku, USA i Australii.

                                     

2. Członkostwo

 • Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody 1992–1999
 • Stołeczny Komitet Ochrony Przyrody przy Prezydencie m. st. Warszawy 1985–89
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne – od roku 1976, m.in. jako zastępca sekretarza
 • Eurasian Dry Grassland Group
                                     

3. Wybrane publikacje

 • Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I., Slim P.A., Moraczewski I.R. 2009. Impact of the invasive species Elaeagnus angustifolia L. on vegetation in Pontic desert steppe zone southern Ukraine. Pol. J. Ecol. 57.2: 269-281.
 • Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Flora Polski. Rośliny synantropijne. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Sudnik-Wójcikowska B., Krzyk A. 2015. Flora Polski. Rośliny wydm, solnisk, klifów i aluwiów. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Galera H., Sudnik-Wójcikowska B. 2000. The flora of the highest building in Poland the Palace of Culture and Science in Warsaw. Acta Soc. Bot. Pol. 69.1: 41-54.
 • Sudnik-Wójcikowska B., Moysiyenko I.I. 2011. Anthropogenic elements of the Ukrainian landscape and the problem of local steppe restoration. Annales UMCS, Sectio C, 66.1: 85-103. Wyd. Cortex Nova, Bydgoszcz.
 • Moysiyenko I.I., Sudnik-Wójcikowska B. 2010. Kurgans in Ukraine as a refuge of steppe flora. Bulletin European Dry Grassland Group, IAVS 6: 6-10.
 • Sudnik-Wójcikowska B. 1987; 1998. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. Część 1; Część 2. Dokumentacja; Część 3. Dokumentacja 1987-1997. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 242+436+40.
 • Moraczewski I.R., Sudnik-Wójcikowska B. 2007. Polish urban flora: conclusions drawn from "Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland". Ann. Bot. Fennici 44: 170-180.
 • Sudnik-Wójcikowska B. 1998. Czasowe i przestrzenne aspekty procesu synantropizacji flory na przykładzie wybranych miast Europy Środkowej. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 167.
 • Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. red. 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Wydawnictwo Ministerstwa Środowiska, Warszawa, ss. 214.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...