Poprzednia

ⓘ Kategoria:Mitologia tracka
                                               

Gebeleizis

Gebeleizis – w starożytnych wierzeniach geto-dackich bóg nieba, upersonifikowana postać piorunów i burzy. Imię bóstwa, wyprowadzane od praindoeuropejskiego *gʷer-, próbuje się także odczytywać w formie Nebeléidzis i łączyć z postacią Zalmoksisa. Według Herodota z kultem Gebeleizisa związany był obrzęd wypuszczania strzał w niebo podczas burzy celem jej przegnania, znany również w wielu innych kulturach.

                                               

Religia Traków

Religia Traków – słabo znany zespół wierzeń politeistycznych, z których wiele elementów zostało zapożyczonych przez Greków m.in. kult Aresa, Dionizosa, mit o Orfeuszu, misteria eleuzyjskie, wiara w nieśmiertelność duszy. Wszystkie źródła o religii Traków zostały napisane przez greckich pisarzy, którzy opisując ją stosowali analogię do wierzeń własnych. Według Herodota południowo-wschodnie plemiona trackie najbardziej czciły Słońce, a w okolicy Abdery Trakowie nadali Apollonowi rodzimy epitet Derajnos. Wodzowie plemienni największą cześć oddawali Hermesowi o przydomku Ajnos opiekującemu się ...

                                               

Zalmoksis

Zalmoksis, Zamolksis, Salmoksis – w mitologii trackiej bóg wojny, władca pozagrobowego królestwa w którym polegli wojownicy żyją wiecznie. Starożytni Grecy uważali Zalmoksisa za postać historyczną. Według Herodota był on trackim niewolnikiem Pitagorasa, który został wyzwolony i wrócił do swojej ojczyzny, gdzie udzielał nauk o charakterze etyczno-religijnym; chcąc pokazać swoim ziomkom że jego nauki dają nieśmiertelność, skrył się na trzy lata w podziemnej komnacie. Po śmierci miał zostać otoczony przez Traków kultem. Co pięć lat Zalmoksisowi składano ofiarę z człowieka, rzucając wybrańca n ...