Poprzednia

ⓘ Ważki Polski
Ważki Polski
                                     

ⓘ Ważki Polski

Ważki są drapieżnymi owadami dwuśrodowiskowymi ściśle związanymi ze środowiskiem wodnym – larwy żyją w wodzie, a osobniki dorosłe przebywają w pobliżu zbiorników z wodą stojącą lub płynącą. Mają bardzo dobrze rozwinięty aparat lotu i zmysł wzroku.

Badania ważek w Polsce sięgają początków polskiej entomologii początek XIX wieku. Do 2007 roku wydano około 500 prac poświęconych ważkom Polski. Od 1998 roku polscy odonatolodzy są zrzeszeni w Sekcji Odonatologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

W odonatofaunie Polski stwierdzono występowanie 75 gatunków, w tym 2 gatunki Coenagrion mercuriale i Gomphus pulchellus zostały błędnie wykazane w starej literaturze, choć ich wystąpienie w Polsce uważa się za możliwe.

Rząd Odonata reprezentowany jest w Polsce przez przedstawicieli 9 rodzin, w tym 5 zaliczanych do ważek różnoskrzydłych Anisoptera, a 4 do równoskrzydłych Zygoptera.

Znakiem oznaczono gatunki chronione na terenie Polski. Symbolami VU, EN i CR oznaczono odpowiednią kategorię zagrożenia danego gatunku określoną w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt:

  • VU – gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie ze względu na postępujący spadek populacyjny,
  • CR – gatunki skrajnie zagrożone, których liczebność zmalała w kraju do poziomu krytycznego.
  • EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone wyginięciem w kraju,

W rubryce "Loty" podano przybliżone okresy lotów osobników dorosłych.