Poprzednia

ⓘ Centrum Edukacji Artystycznej
                                     

ⓘ Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej – jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawująca nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi, placówkami artystycznymi oraz placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych.

Do kompetencji Centrum należy także realizowanie zadań organu prowadzącego w stosunku do państwowych:

  • placówek artystycznych,
  • szkół muzycznych II stopnia,
  • ogólnokształcących szkół baletowych,
  • ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia,
  • ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
  • szkół sztuk tańca,
  • liceów plastycznych,
  • oraz Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.

Centrum obejmuje swoim patronatem ogólnopolskie i międzynarodowe konkursy oraz przeprowadza egzaminy w ramach awansu zawodowego nauczycieli szkół i placówek artystycznych. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. Dz.U. z 2004 r. nr 226, poz. 2292.