Poprzednia

ⓘ 6 Batalion Saperów (1939)
                                     

ⓘ 6 Batalion Saperów (1939)

6 Batalion Saperów – pododdział saperów Wojska Polskiego II RP z okresu kampanii wrześniowej.

Batalion nie występował w pokojowej organizacji wojska. 3 lipca 1939 roku 5 batalion saperów sformował w alarmie batalion saperów dla 6 Dywizji Piechoty. 6 baon saperów o składzie: dowództwo baonu, dwie kompanie liniowe po 4 plutony, jedna kompania zmotoryzowana, pluton minerski i pluton transportowy oraz kolumna saperska. W czerwcu 1939 6 bsap udał się na Śląsk w celu wykonania prac saperskich. 25 sierpnia batalion osiągnął gotowość bojową i transportem kolejowym przeniósł się na Śląsk.

                                     

1. Struktura i obsada etatowa

Obsada personalna we wrześniu 1939:

Dowództwo batalionu dowódca – mjr Jan Władyka zastępca dowódcy – kpt. inż. Antoni Trentowski
 • oficer materiałowy – ppor. Witold Wierzchowski
 • szef dowództwa – st. sierż. Marian Olszaniecki
 • 3 zmotoryzowana kompania saperów – kpt. Marian Wiśniewski
 • dowódca plutonu – ppor. rez. Balowski
 • adiutant – por. Karol Domański
 • szef kompanii – sierż. Szymczyk
 • 1 kompania saperów – kpt. inż. Antoni Trentowski
 • oficer płatnik – ppor. rez. Chmielewski
 • 2 kompania saperów – por. Kazimierz Wojewoda
 • szef kompanii – sierż. Stanisław Ormaniec
 • dowódca kolumny saperskiej – por. rez. Wacław Służałek