Poprzednia

ⓘ 15 Batalion Saperów (1939)
                                     

ⓘ 15 Batalion Saperów (1939)

15 Batalion Saperów – oddział saperów Wojska Polskiego II RP z okresu kampanii wrześniowej.

Batalion nie występował w pokojowej organizacji wojska. 17 kwietnia 1939, w grupie jednostek oznaczonych kolorem niebieskim, 8 batalion saperów sformował baon saperów typu IIa nr 15 przeznaczony dla 15 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty.

                                     

1. Działania wojenne

W ostatnich dniach sierpnia 1939 batalion rozpoczął budowę 3 mostów na rz. Brdzie w rejonie Bydgoszczy, które ukończono w pierwszych dniach września, w tym samym okresie część batalionu przygotowywała zniszczenia mostu kolejowego na rz. Wiśle i drogowego w Tczewie. 7 września batalion wycofując się z rejonu Bydgoszczy bierze udział w walce w rejonie Gniewkowa. 16 września podczas dalszego wycofywania się osiąga rejon Brześć Kujawski i wykonuje przeprawę 2 mosty na rz. Bzura. Po przekroczeniu rz. Bzura batalion dalej wycofuje się w rejon Warszawy gdzie zakłada miny przeciwpancerne na przedpolu Warszawy, oraz pracuje przy budowie barykad.

                                     

2. Struktura i obsada etatowa

Obsada personalna we wrześniu 1939

Dowództwo batalionu
 • adiutant - ppor. Jerzy Mustajew
 • dowódca – mjr Jan Guderski
 • oficer materiałowy - ppor. rez. Henryk Wacław Bałbaszewski
 • zastępca dowódcy – kpt. Włodzimierz Bojko
 • lekarz - ppor. Niedziela
 • płatnik - por. Szymański
1 kompania saperów
 • dowódca plutonu - ppor. Kędzierski
 • dowódca plutonu - ppor. Paweł Jagodziński
 • dowódca kompanii – por. Eustachy Wandycz
2 kompania saperów
 • dowódca plutonu - pchor. Roguś
 • dowódca kompanii – por. Leon Tarajkowicz
 • dowódca plutonu - ppor. rez. Edwin Bernard Oszwałdowski
3 zmotoryzowana kompania saperów
 • dowódca plutonu pchor. Arczyński
 • dowódca kompanii – por. Józef Dalecki
 • dowódca plutonu - ppor. Strauch
 • dowódca plutonu - ppor. Bujno
kolumna saperska
 • dowódca kolumny – por. rez. Adam Kisielewski
 • dowódca plutonu - chor. Kowalski

Użytkownicy również szukali:

...
...
...